Jaa artikkeli:

Maailma ja yhteiskunnalliset haasteet ympärillämme mutkistuvat entisestään, mikä lisää tarvetta viestinnälle ja toimivalle vuorovaikutukselle. Viestinnän ammattilaiset ovat avainroolissa tulkitsemassa ja selkiyttämässä organisaatioiden strategista sanomaa. Vastuullinen tulevaisuus edellyttää yhteistä suuntaa ja tahtotilaa – viestinnän ammattilaiset viitoittavat tietä ja auttavat ratkaisemaan eteen tulevia haasteita.

ProCom-päivässä luodaan kokonaiskuvaa siitä, missä kaikkialla viestijää tänä päivänä tarvitaan ja miksi. Mitä kasvu kohti vastuullisempaa tulevaisuutta vaatii organisaatioilta? Mitä viestintätyön tulevaisuus edellyttää viestijältä? Viestinnän vallankumouksen vuosikymmen on täällä!

 

VUODEN 2019 PROCOM-PÄIVÄ JÄRJESTETÄÄN
LASIPALATSIN BIO REX -ELOKUVATEATTERIN TILOISSA 5.6.2019.

 

ILMOITTAUDU PROCOM-PÄIVÄÄN TÄSTÄ!

 

Puheenvuorot

VASTUULLINEN KASVU SUOMESSA 2020-LUVULLA

Martti Hetemäki

Globaalitalous ja trendit vaikuttavat Suomen kehitykseen, mutta meillä on myös omia yhteiskunnallisia erityispiirteitä hoidettavana, jotta vastuullinen kasvu olisi mahdollista. Mitkä ovat keskeiset taloudellisen ja sivistyksellisen kasvun reunaehdot ja miten niihin voitaisiin reagoida?

MERKITYKSELLISYYS ON IHMISEN PSYKOLOGINEN PERUSTARVE

Jaakko Sahimaa

Meillä on tarve kokea oma elämä, toiminta ja tekeminen merkitykselliseksi – ja yksi keskeinen merkityksellisyyden elementti länsimaisen ihmisen elämässä on työ. Ihmisten kaipuu kokea merkityksellisyyttä on kasvanut, mutta miten työelämä vastaa tähän kaipuuseen? Luomme yhteiskunnassamme yhteisiä merkityksiä vuorovaikutuksen kautta, liittymällä osaksi yhteisiä tarinoita. Tässä ajassa aidoilla ja merkityksellisiksi koetuilla tarinoilla on entistä suurempi rooli ihmisiä liikkeelle panevana voimana. Menestykseen liike-elämässä ja yhteiskunnassa tarvitaan entistä enemmän taitoa luoda aitoja, osallistavia ja kestäviä tositarinoita.

VIESTINNÄN VISIO 2030

Leif Åberg

Emeritusprofessori Leif Åberg esittelee ProComin visioryhmän näkemykset ensi vuosikymmenen viestinnästä. Paljon on muuttunut!

TOIMINTAYMPÄRISTÖ MURROKSESSA. TALOUDEN JA TEKNOLOGIAN TRENDIT.

Mirva Antila ja Berit Virtanen-Thewlis

Yli satavuotias teknologiajätti IBM on onnistunut luomaan nahkansa perinteisestä tietokonevalmistajasta nykyaikaisen tekoälyn ja alustatalouden edelläkävijäksi. Startup-yhtiö Claned Group on tehnyt suomalaisesta pedagogisesta osaamisesta vientituotteen yhdistämällä sen tekoälyyn. Toimitusjohtaja Mirva Antila (IBM Finland) sekä partneri Berit Virtanen-Thewlis (Claned Group) kumpikin paitsi tarkastelevat näköalapaikalta yritysten toimintaympäristön murrosta ovat myös osa itse muutosta.

ONNISTUNUT MUUTOS JOHTAA KASVUUN. MITEN KÄYTÄNNÖSSÄ?

Maaretta Tukiainen

Tämän päivän työelämässä muutoskyvykkyys on yksi tärkeimpiä ominaisuuksia sekä yksilö-, tiimi-, että organisaatiotasolla. Onnistuneessa muutoksessa viestinnän rooli kasvaa entistä tärkeämmäksi, sillä kasvu tapahtuu yleensä vuorovaikutuksessa. Miten muutoksen voi luoda ja ohjata ja millä konkreettisilla keinoilla on mahdollista synnyttää aito kasvu?

HENKILÖKOHTAINEN KASVU VAATII ROHKEUTTA!

Suvi Widgren

Nykyisin Smartumin toimitusjohtajana työskentelevä Suvi Widgren on ehtinyt tehdä onnistuneen exitin omasta muotialan yrityksestään, matkustaa maailman ympäri ja kokea konkurssin startup-ravintolakokeilun myötä. Suvin mukaan henkilökohtaisen kasvun edellytyksenä on rohkeus. Tarvitaan rohkeutta elää, menestyä, epäonnistua ja oppia, mutta erityisesti rohkeutta nauttia.

KESTÄVÄ TULEVAISUUS RAKENNETAAN ROHKEISTA TARINOISTA

Lauri Reuter

Maailma muuttuu nyt nopeammin, kuin koskaan ennen. Sitä muuttaa teknologia, eikä teknologian kehityksellä ole ennalta määrättyä suuntaa. Suunnan on aina antanut rohkea visio siitä, miltä maailma voisi näyttää. Tarinat tulevaisuudesta ovat väline keskustella siitä, millaista maailmaa me haluamme rakentaa. Se keskustelu on nyt tärkeämpää kuin ikinä ennen.

VIESTINNÄN AMMATTILAISTEN YHTEINEN SUUNTA

Kaisa Lipponen, Jouni Mölsä ja Sari-Leena Lund

Organisaatioiden ja toimintaympäristön jatkuvassa muutoksessa viestinnän ammattilaiselta vaaditaan paljon. Viestijän tulisi ottaa vahva rooli muutoksen tekijänä ja moottorina, toimia tulkkina organisaation johdon ja sen eri sidosryhmien välillä sekä huolehtia omasta osaamisestaan ja jaksamisestaan. Mihin viestintä professiona on matkalla ja kuinka sen kyydissä pysytään? ProCom-päivän keskustelussa summataan päivän antia ja tähyillään yhteistä suuntaa tulevaisuuteen. Ajatuksiaan ja näkemystään ovat tarjoamassa ProCom ry:n puheenjohtaja Kaisa Lipponen, ulkoministeriön viestintäjohtaja Jouni Mölsä sekä Vakuutuskeskuksen viestintäjohtaja Sari-Leena Lund.

 

Muu ohjelma

 

VUODEN 2019 VIESTINTÄPALKINNOT

ProCom palkitsee vuosittain ansioituneita viestintätekoja ja niiden tekijöitä. Tänä vuonna palkinnot jaetaan 5.6. ProCom-päivässä. Ehdotukset kerätään jäsenistöltä, ja valinnat tekee joka vuosi vaihtuva tuomaristo.

Palkintokategorioita ovat:

  • Vuoden viestintäteko
  • Vuoden viestintäammattilainen
  • Vuoden johtaja
  • Elämäntyöpalkinto

PROCOMMA ACADEMIC -JULKISTUSTILAISUUS

ProComma Academic on ProComin kustantama suomenkielinen viestinnän aikakauskirja, joka kerää yhteen tutkimuksia ja teoriaa nykyorganisaatioiden toimintaympäristöstä viestinnän näkökulmasta. Kirja sekä esittelee tuoreita tutkimustuloksia että löytää tutkimuspohjaisia käytännön työkaluja organisaatioiden viestintään.

Vuosittain ilmestyvä ProComma Academic julkaistaan ProCom-päivässä. Vuoden 2019 ProComma Academicin teemana on osallistava viestintä ja kirjassa on mukana yhdeksän artikkelia kolmeltatoista eri kirjoittajalta.

 

PROCOCKTAIL

ProCom-päivän lopuksi kokoonnutaan lasillisen ja naposteltavan äärelle verkostoitumaan, tapaamaan tuttuja ja perkaamaan päivän antia.

 

ILMOITTAUDU PROCOM-PÄIVÄÄN TÄSTÄ!

Jaa artikkeli:

Yhteistyökumppanit

Gonin/Creative

KIRJOITA VASTAUS AIHEESEEN

Sinun täytyy olla kirjautunut sisään kommentoidaksesi