Brian Solis: EngageBrian Solis: Engage! The Complete Guide for Brands and Businesses to Build, Cultivate, and Measure Success in the New Web (Wiley, 2010)

Yritysten suurin virhe sosiaalisessa mediassa, on syöksyä yhteisöpalveluihin ilman päämäärää, ohjeistusta ja toimintasuunnitelma sekä ymmärrystä siitä, miten ja miksi ihmiset käyttävät verkkoa. Näin Brian Solis kiteyttää uusimman kirjansa pääväittämän. Kirjan kantaa nimeä Engage! The Complete Guide for Brands and Businesses to Build, Cultivate, and Measure Success in the New Web.

Tämä näkemys ei ole uutinen. Moni viestinnän ammattilainen on valmis allekirjoittamaan Soliksen väittämän: monet suomalaiset organisaatiot toimivat edelleen ilman verkko-osallistumisen suunnitelmaa ja ohjeistusta. Vastuu sosiaalisesta mediasta on saatettu jättää OTO-tiedottajille tai sosiaalisen median strategia sisältää vain mainostoimiston tekemän listauksen olennaisista työkaluista ja palveluista, joissa brändin pitäisi olla läsnä. Vuorovaikutus on unohdettu, innostus on teknologialähtöistä.

Solis avaa kirjassaan internetin käytön arkipäiväistymistä. Sosiaalisen median esiinmarssi on vaikuttanut ratkaisevasti siihen, millaisessa viestintäympäristössä organisaatiot nykypäivänä toimivat. Tiedonvälityksen demokratisoitumisen myötä passiivisista yleisöistä on muodostunut aktiivisia osallistujia. Tästä kehityksestä Solis vaikuttaa olevan innoissaan. Kirjan ensimmäinen puolisko on omistettu kyseisen muutoksen perusteelliseen kuvaukseen. Läpi käydään koko yhteisöllisen median kenttä ja työkalut. Heti perään Solis visioi sosiaalisen median vaikutusta markkinointiin, viestintään, asiakaspalveluun ja tuotekehitykseen.

Kirjassa esitetyt konkreettiset esimerkit yritysten onnistumisista verkossa tukevat Soliksen pääviestiä: verkko-osallistumisen tulee olla jatkuvaa ja tämä edellyttää ymmärrystä siitä, mitä verkossa tapahtuu. Soliksen taustoista johtuen esimerkit ovat kuitenkin valitettavan amerikkalaispainotteisia. Uupumaan jäävät myös neuvot verkko-osallistumisen organisoinnista ja kehittämisestä – siitä, miten koko prosessin tulisi toimia. Tämän lisäksi kirja ei huomioi globaalisti toimivien yritysten erityistarpeita sosiaalisen median koordinointiin.

Mutta paljon hyvääkin on. Toinen puoli kirjasta marssittaa esille tukun erilaisia työkaluja verkkokuunteluun sekä tarjoaa valmiita ohjeistuksia verkkokeskusteluihin osallistumiselle. Aktiviteettien mittaamiseen ja työntekijöiden roolituksiin annetaan suorastaan herkullisia käytännön esimerkkejä. Suhteellisen moni voi uskoakseni soveltaa niitä helposti omaan työhönsä.

Solis painottaa resurssien, vuorovaikutuksen ja oppimisen tärkeyttä läpi kirjan. Esille nostetaan myös henkilöbrändien luominen, reaaliaikaisuuden haasteet, verkkoviestinnän etiikka, sosiaalisen median optimointi sekä verkon lieveilmiöt kuluttajien ja organisaatioiden näkökulmasta. Tuossahan sitä jo onkin.

SoMe-hypen myötä kirjankustantamot ovat julkaisseen lukuisia internetin toista tulemista hehkuttavia konsulttikirjoja. Yleensä näiden teosten lukeminen jättää enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia. Soliksen Engage! ei kuitenkaan sorru aiheen pintapuoliseen käsittelyyn. Ennustan, että ensimmäinen lukukerta ei jää ainoaksi. Kirjaan on helppo tarttua tarvittaessa uudelleen.

Jussi-Pekka suosittelee:

 • The Cluetrain Manifesto, Rick Levine et al. (Pearson Education, 2000)
  Verkkomarkkinoinnin klassikko, joka jo kymmenen vuotta sitten julisti verkkoyhteisöjen voimaa.
 • Community Building on the Web: Secret Strategies for Successful Online Communities, Amy Jo Kim (Peachpit Pres, 2000)
  Perusteos verkkoyhteisöjen suunnitteluun, kehittämiseen ja hoitamiseen. Pakkolukemistoa community managereille.
 • Wisdom of the Crowds: Why the Many Are Smarter Than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies and Nations, James Surowiecki (Anchor, 2004)
  Internet antaa joukkoälylle alustan toimia. Surowieckin teos on täynnä esimerkkejä verkkovoimasta.
 • Wikinomics: How Mass Collaboration changes everything,  Don Tapscott & Anthony D. Williams (Portfolio, 2006)
  Avoimuus, vertaistoiminta, jakaminen ja verkon globaali pelikenttä avaavat mahdollisuudet massiiviselle yhteistoiminnalle ja vertaistuotannolle. Wikinomics käsittelee verkkoyhteistyön mahdollisuuksia ja seurauksia monipuolisesti.
 • Groundswell: Winning in a World Transformed by Social Technologies, Charlene Li & Josh Bernoff (Harvard Business School Press, 2008)
  Groundswell tarjoaa organisaatioille tehokkaan viitekehyksen sosiaalisen median hyödyntämiseen ja asiakkaiden segmentointiin verkkokäyttäytymisen pohjalta.

Avainsanat:

Yhteistyökumppanit

Gonin/Creative

KIRJOITA VASTAUS AIHEESEEN

Sinun täytyy olla kirjautunut sisään kommentoidaksesi