STRATEGISUUS RAKENTAA VIESTINTÄKULTTUURIN – PIKAVOITTOJA EI OLE

Uusi viestintäjohtaja saa usein ensimmäiseksi tehtäväkseen laittaa organisaation julkisuuskuvan kuntoon. Oletuksena on, että se tapahtuu tehostamalla mediasuhteita. Hyviä tuloksia ei kuitenkaan saada aikaiseksi panostamalla ensimmäiseksi vain ulkoiseen viestintään. Viestintäkulttuuria ei rakenneta mediasuhteilla. Suurin työ tehdään organisaation sisällä.

Viestintäkulttuurin muuttamisen tavoitteena tulisi olla, että organisaation tekemisen ja sen julkisuuskuvan välille voidaan piirtää yhtäsuuruusmerkki. Viestinnällisen ja viestintämyönteisen organisaation rakentaminen vaatii aikaa ja henkilökunnan osallistamista. Tavoitteena tulee olla johtamisviestintä, jonka myötä viesti valuu yhtenäisenä läpi organisaation, vilkas sisäinen keskustelukulttuuri sekä vahva ymmärrys siitä, että jokainen asiantuntija on viestijä ja vastaa omalta osaltaan niin sisäisestä kuin ulkoisesta viestintäpalastaan.

Kirjoittaja: Liinu Lehto

Kirjoittaja: Mirella Ahonen

25.5.

Kirjoittaja: Elina Mattila-Niemi

4.5.

Kirjoittaja: Fanni Mäki

19.4.

Kirjoittaja: Jarno Forssell

29.3.

Viestinnän teemat 2023 haastavat monipuolisuudellaan

Tulevaisuuden ennakointitalo Sitra tutkii aktiivisesti maailman tilaa ja uusimmassa raportissaan Sitra nostaa esiin viisi keskeistä teemaa vuodelle 2023. Megatrendeiksi nimetyt muutosvoimat ovat luonnon kantokyky, hyvinvoinnin, demokratian sekä talouden haasteet ja kilpailu digivallasta. Nämä muutosvoimat ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa ja onkin loogista,…

Kirjoittaja: Miia Rosenqvist