STRATEGISUUS RAKENTAA VIESTINTÄKULTTUURIN – PIKAVOITTOJA EI OLE

Uusi viestintäjohtaja saa usein ensimmäiseksi tehtäväkseen laittaa organisaation julkisuuskuvan kuntoon. Oletuksena on, että se tapahtuu tehostamalla mediasuhteita. Hyviä tuloksia ei kuitenkaan saada aikaiseksi panostamalla ensimmäiseksi vain ulkoiseen viestintään. Viestintäkulttuuria ei rakenneta mediasuhteilla. Suurin työ tehdään organisaation sisällä.

Viestintäkulttuurin muuttamisen tavoitteena tulisi olla, että organisaation tekemisen ja sen julkisuuskuvan välille voidaan piirtää yhtäsuuruusmerkki. Viestinnällisen ja viestintämyönteisen organisaation rakentaminen vaatii aikaa ja henkilökunnan osallistamista. Tavoitteena tulee olla johtamisviestintä, jonka myötä viesti valuu yhtenäisenä läpi organisaation, vilkas sisäinen keskustelukulttuuri sekä vahva ymmärrys siitä, että jokainen asiantuntija on viestijä ja vastaa omalta osaltaan niin sisäisestä kuin ulkoisesta viestintäpalastaan.

Kirjoittaja: Liinu Lehto

Viestintä rakentaa kulttuureja ja rikkoo niiden rajoja

Kulttuurin rakentaminen on tärkeää. Vieläkin tärkeämpää on kulttuurien välisten siltojen luominen. Viestinnän tehtävä on sekä vahvistaa yhteisöjen sisäistä ylpeyttä että niiden uteliaisuutta ulkoista ja uutta kohtaan. Organisaatiokulttuuriin on vääjäämättä sisäänrakennettu me ja te -asetelma. Siksi business-kirjallisuudessa hehkutetaan ylivoimaisia kulttuureja, siksi…

Kirjoittaja: Pelagia Wolff

Uusin työpaikka

Ei vapaita työpaikkoja tällä hetkellä!