STRATEGISUUS RAKENTAA VIESTINTÄKULTTUURIN – PIKAVOITTOJA EI OLE

Uusi viestintäjohtaja saa usein ensimmäiseksi tehtäväkseen laittaa organisaation julkisuuskuvan kuntoon. Oletuksena on, että se tapahtuu tehostamalla mediasuhteita. Hyviä tuloksia ei kuitenkaan saada aikaiseksi panostamalla ensimmäiseksi vain ulkoiseen viestintään. Viestintäkulttuuria ei rakenneta mediasuhteilla. Suurin työ tehdään organisaation sisällä.

Viestintäkulttuurin muuttamisen tavoitteena tulisi olla, että organisaation tekemisen ja sen julkisuuskuvan välille voidaan piirtää yhtäsuuruusmerkki. Viestinnällisen ja viestintämyönteisen organisaation rakentaminen vaatii aikaa ja henkilökunnan osallistamista. Tavoitteena tulee olla johtamisviestintä, jonka myötä viesti valuu yhtenäisenä läpi organisaation, vilkas sisäinen keskustelukulttuuri sekä vahva ymmärrys siitä, että jokainen asiantuntija on viestijä ja vastaa omalta osaltaan niin sisäisestä kuin ulkoisesta viestintäpalastaan.

Kirjoittaja: Liinu Lehto

Kirjoittaja: Piia Pietilä

14.11.

Kirjoittaja: Henna Mäkelä

10.11.

Kirjoittaja: Elina Ukkonen

2.11.

Kirjoittaja: Sanna Fäldt

26.10.

Kirjoittaja: Kaisa Alapartanen

10.10.

Hybridimalli haastaa perinteisen viestintäkulttuurin – tarve osaaville viestijöille on suurempi kuin koskaan

Koronapandemia mullisti työelämää ja erityisesti työyhteisöviestintää kiihdyttämällä uusien digitaalisten viestintäkanavien käyttöönottoa. Se muutti perustavanlaatuisesti käsitystämme läsnäolosta ja vuorovaikutuksesta työelämässä. Hybridityö on tullut jäädäkseen ja parhaita toimintatapoja uuteen arkeen etsitään ja kokeillaan kuumeisesti. Viestijät voivat sujuvoittaa muutosta esimerkiksi luomalla yhteisiä pelisääntöjä…

Kirjoittaja: Eva Torra