Sosiaalisesta mediasta on tullut arkinen ja integroitu osa lähes jokaisen viestijän työpäivää. Aina me viestijät emme kuitenkaan muista, että meidän kannattaisi jakaa vastuuta organisaatiossamme ja samalla kasvattaa myös muun organisaatiomme ymmärrystä sosiaalisen median mahdollisuuksista.

Kaikki organisaatiot kulkevat läpi tietynlaisen oppimisprosessin luodessaan toimintamalleja ja rakentaessaan yhteisiä pelisääntöjä sosiaalisen median hyödyntämiselle.

Aluksi otetaan ensiaskeleita. Opetellaan, miten Facebook toimii ja mitä Twitterissä taas kannattaa tehdä. Samalla tutustutaan yleisöihin. Aletaan saada vihiä, ketkä löytävät sivullemme julkaisuihin reagoimaan, ja kenen kanssa taas pääsemme käymään keskusteluja. Löydämme kanavista samalla myös muut toimijat, jotka käyvät keskustelua vastaavilla teemoilla.

Moni organisaatio onkin jo onnistunut integroimaan sosiaalisen median osaksi tiettyjä liiketoiminnan prosesseja, yleisimmin viestintään ja markkinointiin.

Kun ensiaskeleet on otettu, päädytään organisaatioissa usein ad hoc -tekemisen maailmaan. Julkaisuja kanavissa tehdään oman työn ohessa silloin, kun innostus ja inspiraatio iskee, tai kun alkaa tuntua siltä, että Facebook-sivulla on ollut jo liian pitkään hiljaista. Kai sitä jotain pitäisi julkaista.

Kun haluamme hyödyntää sosiaalisen median kanavia paremmin, tarvitsemme lisää suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta. Moni organisaatio onkin jo onnistunut integroimaan sosiaalisen median osaksi tiettyjä liiketoiminnan prosesseja, yleisimmin viestintään ja markkinointiin.

“Sosiaalinen media ei saisi olla vain yhden tiimin vastuulla. Ei ainakaan, jos sen tuomista mahdollisuuksista halutaan oikeasti hyötyä.”

Sosiaalinen media vaikuttaa ja luo mahdollisuuksia moniin liiketoiminnan eri osa-alueisiin, myös muualle kuin viestintään ja markkinointiin. Niin myyntiin, asiakaspalveluun, rekrytointiin, tuotekehitykseen, projektinhallintaan, sisäiseen viestintään kuin johtamiseenkin on tarjolla mahdollisuuksia, joita ei kannattaisi hukata.Voimme luoda kysyntää, tehdä oikeita valintoja ja päätöksiä liiketoiminnassa, osallistaa ja sitouttaa asiakkaitamme tai reagoida organisaatiomme tyyliin sopivalla vastineella yhteiskunnallisen keskustelun sitä vaatiessa.

Avoin viestintäkulttuuri on perusedellytys tulevaisuuden menestykselle työelämän murroksen keskellä.

Proaktiivinen sosiaalisen median hyödyntäminen vaatii kuitenkin myös liiketoimintayksiköiden, johdon ja asiantuntijoiden ymmärrystä näiden digitaalisten alustojen tuomista mahdollisuuksista. Sosiaalisen median käyttö aloitetaan usein viestinnässä tai markkinoinnissa, mutta ymmärrystä pitää juurruttaa myös muihin toimintoihin.

Kun saamme jaettua ymmärrystä organisaatiossamme laajemmalle, pystymme rakentamaan sosiaalisesta mediasta strategisen työkalun. Avoin viestintäkulttuuri on perusedellytys tulevaisuuden menestykselle työelämän murroksen keskellä. On toki tärkeää fasilitoida ja tukea niin asiantuntijoita kuin johtoakin kehittymään vaikuttajina verkossa, mutta työntekijälähettiläiden lisäksi liiketoimintaprosessihimme pitää integroida niitä uusia toimintatapoja, joita sosiaalinen media mahdollistaa.

Organisaatiomme on vain niin hyvä hyödyntämään verkon mahdollisuuksia, kuin sen heikoin lenkki on

Muistetaankohan me viestijät aina, että me ja kollegamme markkinoinnissa, olemme usein ymmärryksessämme verkon vuorovaikutuksesta ja laajemminkin digitalisaatiosta valovuoden muuta organisaatiotamme edellä?

Meille sosiaalinen media on arkinen kanava, toisille verkko ylipäätään ei vielä ole kovin tuttu ja turvallinen alusta toimia. Jos haluamme organisaatiossamme hyödyntää niitä mahdollisuuksia, joita sosiaalinen media ja avoin viestintäkulttuuri tarjoavat, meidän pitää muistaa ja jaksaa jatkuvasti osallistaa ja sitouttaa koko organisaatiotamme ketterään tekemiseen.

Tiedän, että toisille tämä tuntuu kivireen vetämiseltä, etenkin jos organisaatiokulttuuri ei lähtökohtaisesti tue avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja oma-aloitteista kehitystyötä. Meidän pitää silti jaksaa kertoa maailman muuttuvan, perustella syitä, avata mahdollisuuksia ja ottaa mukaan tekemään.

Sosiaalisen median hyödyntäminen jää muutoin ulkokohtaiseksi. On tärkeä saada ihmisiä laajemmin mukaan niin suunnittelu- kuin ideointityöhön, mutta toisaalta myös omissa kanavissaan jakamaan ajatuksiaan ja näkemystään. Näin voimme edetä kohti yhä merkityksellisempää tapaa hyötyä sekä sosiaalisesta mediasta että verkon muista digitaalisista mahdollisuuksista.

Lisää artikkeleita tältä kirjoittajalta:

Kirjoittajan arkisto

Avainsanat: , ,

Minna Valtari on johtaja, osakas ja hallituksen puheenjohtaja LM Somecossa. Hän on työskennellyt kymmenisen vuotta viestinnän parissa tukien erilaisia organisaatioita kehittymään sisältömarkkinoinnissa. Olen erikoistunut sosiaalisen median kehityksen seurantaan ja analysointiin.

Yhteistyökumppanit

Gonin/Creative

KIRJOITA VASTAUS AIHEESEEN

Sinun täytyy olla kirjautunut sisään kommentoidaksesi