Työssäni valmentajana kohtaan yksilöitä ja ryhmiä ja tarjoan heille työkaluja niin identiteetin, osaamisen, brändin ja maineen hallintaan kuin myös LinkedIn-verkottumispalvelujen käyttöön.

Yksilötasolla kyse on ammatillisten viestintä-, vuorovaikutus- ja urahallintataitojen kehittämisestä. Yritystasolla yksilöjen kehittyminen näillä alueilla tukee markkinointia, myyntiä, liiketoimintaa, työnantajakuvaa, brändiä ja mainetta.

Persoonallisia yksilöitä

Henkilökohtainen valmentaminen on huippuantoisaa ihmistyötä ja ennen kaikkea yksilöllistä palvelua. Henkilö ostaa valmennuksen, koska se kiinnostaa häntä, ja hän on motivoitunut vahvistamaan esimerkiksi LinkedIn-profiiliaan.

Yhdessä luomme vision juuri hänen persoonallisuutensa ja vuorovaikutustyylinsä mukaisesta aidosta ja vahvasta ammatillisesta henkilöprofiilista. Visio luo kirkkaan kuvan lopputuloksesta. Kannustan mielikuvittelemaan, miltä hänestä tuntuu, kun profiili on valmis. Tunnetaso tuo voimaa etenemiseen.

Suunnittelemme työvaiheet profiilin rakentamiseksi ja aloitamme rakennustyöt, osio kerrallaan.

Valmennuksen tuloksena syntyy vahva ja usein myös voimauttava LinkedIn-profiili sekä taidot hyödyntää profiilia liike- tai palvelutoiminnan ja ammatillisen kehittymisen tukena.

Yksilöllisiä ryhmiä ja organisaation kehittämistä

Yrityskohtaisessa ryhmävalmennuksessa mukana on yhtä aikaa useita yksilöitä. Valmennuksen onnistumista edistää innostuminen hyödyistä, joita valmennus tuottaa osallistujille yksilöinä tai esimerkiksi yrityksen työnantajakuvan paranemisen ja markkinoinnin, myynnin ja suhdetoiminnan tehostumisen kautta.

Toteutusvaihtoehdot vaihtelevat asiakkaiden tarpeiden ja tilanteiden mukaan. Organisaatiotasoisessa valmennusohjelmassa voimme segmentoida valmennettavia ryhmiin esimerkiksi tehtävien tai sijainnin mukaan. Johto, myynti, markkinointi, suhdetoimijat, asiantuntijat, HR – kaikilla on omat erityiset tapansa hyödyntää LinkedIniä.

Valmentaminen onkin palkitsevaa ihmisläheistä työtä, jossa vahvoja työvälineitä ovat oma persoonallisuus sekä vuorovaikutus- ja viestintätaidot

 

Viisi ajatusta valmennusten suunnitteluun ja toteuttamiseen

  1. Rakenna valmennusohjelma yrityksen strategisista tavoitteista käsin
  2. Varmista ihmisten sitoutuminen määrittelemällä henkilökohtaiset hyödyt
  3. Tehosta reipasta etenemistä visioilla ja tunteilla
  4. Kuule huolenaiheet ja tunnista oppimisen esteet
  5. Helpota työskentelyä mallein ja työkaluin
  6. Huomaa onnistumiset ja kannusta maaliin!

Millaisia ajatuksia sinulla on?

 

Kiinnostaako valmentamista koskevien tietojen ja taitojen kehittäminen erityisesti LinkedIn-profiilien ja -viestinnän alueella? Tervetuloa ProComin ryhmävalmennukseen ”Valmenna työyhteisösi LinkedIn-viestintään” 23.4.2015. Katso lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet >>

Lisää artikkeleita tältä kirjoittajalta:

Kirjoittajan arkisto

Valmentaja, viestijä, yrittäjä. ProCom ry:n Valmentajajaoksen perustaja ja ICF Coach ACC. Erikoisalat: Ammatillinen profiili, verkosto, viestintä ja vuorovaikutus sekä brändin ja maineen rakentaminen. LinkedIn-verkottumispalvelun käyttö ammatillisen kehittymisen työkaluna ja yhteisön strategisten tavoitteiden tukena. Everything DiSC. Vahva monikanavainen yritys- ja markkinointiviestinnän kokemus: IBM, Promotiva, Metsä Group. Motto: Dies Diem Docet.

Yhteistyökumppanit

Gonin/Creative

KIRJOITA VASTAUS AIHEESEEN

Sinun täytyy olla kirjautunut sisään kommentoidaksesi