Aalto-yliopisto 2012, Professori Minna Martikainen

Kirjoittaja vastaa ProComissa jäsen- ja sidosryhmäviestinnästä.
Twitter: @EveliinaLinna

Yhteistyökumppanit

Gonin/Creative