Taidokas visuaalinen brändi rakentuu toimivien ja hyvien elementtien tunnistamisesta, niiden esille nostamisesta ja brändin yhdenmukaisesta toteuttamisesta. ProCom on uudistanut verkkosivunsa ja samalla visuaalista viestintäänsä: uudistettu ilme viestii alan vahvasta ja varmasta toimijasta. Tässä tekstissä kurkkaamme ProComin uusien verkkosivujen ja ilmeuudistuksen taustoihin sekä tutustumme visuaalisen brändityön ytimeen.

Onnistunut brändi on kuin hyvä kaveri: siihen on helppo samaistua ja luottaa. Näin kertoo luovan toimiston Dog Designin AD ja perustajaosakas Petri Salmela. Hyvä brändi innostaa kohderyhmää löytämään sen ja ottamaan sen omakseen.

Visuaalisella brändillä on suuri rooli organisaation mielikuvien luomisessa. Huolella mietitty brändi ja visuaalisuus sekä niiden johdonmukainen noudattaminen ovatkin Salmelan mukaan avain menestykseen, sillä se kasvattaa organisaation tunnistettavuutta ja uskottavuutta.

– Jos brändiä ei ole tiedossa, sitä ei voi tehdä selkeästi tai johdonmukaisesti, eikä organisaation kohderyhmälle synny halua uskoa toimintaan, Salmela kertoo.

Viestinnän ammattilaisten järjestössä ProComissa on oltu kevään 2022 aikana vahvasti brändikysymysten äärellä, sillä ProCom on uudistanut verkkosivunsa ja samalla visuaalista ilmettä on päivitetty. Täysin tuntematonta järjestöstä ei tule, vaan verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja tapahtumissa vastassa on tuttu brändi, mutta aiempaa vahvempana ja kirkkaampana. Esimerkiksi ProComin musta logo säilyy ennallaan, mutta sen muotoja nähdään vahvemmin visuaalisessa viestinnässä. Salmela ja Dog Design ovat yhteistyössä ProComin kanssa uudistaneet visuaalista brändiä. Yhteistyössä on voimaa, sillä samalla kun Dog Design on auttanut kirkastamaan ProComin brändiä ja visuaalista ilmettä, on ProCom puolestaan tarjonnut Dog Designille muun muassa brändinäkyvyyttä ProCom-päivässä.

 

Brändi maineen vaalijana

ProComin visuaalinen uudistus lähti liikkeelle uusista verkkosivuista, joissa päädyttiin sanomalehtimäiseen ulkoasuun. Kehityshankkeen myötä nousi tarve visuaalisen ilmeen laajemmalle uudistamiselle. Uuden ilmeen voi nähdä selvästi esimerkiksi ProCom-päivän uudistuneessa ilmeessä, jossa logon kirjaimia hyödynnetään voimakkaasti.

ProCom tutkii ja mittaa omaa mainettaan ja brändiään systemaattisesti. ProCom on mukana T-Median mainetutkimuksessa, ja tulokset ovat olleet vahvat. Hyvä maine rakentuu brändistä ja siitä, miten järjestö näyttäytyy, kertoo koulutus- ja kehitysjohtaja Miia Rosenqvist ProComista.

– Jotta voimme vaalia hyvää tulosta mainetutkimuksessa, meidän täytyy näyttäytyä vahvana, selkeänä ja modernina toimijana. Olemme uudistaneet verkkosivumme ja brändiämme, jotta olemme helposti tunnistettavissa, koska informaatiota on nykypäivänä valtavasti, Rosenqvist kertoo.

ProComin tavoitteena on, että päivitetyn brändin myötä toiminta tulee selkeämmin saataville: päämääränä on, että olemassa olevat sidosryhmät löytävät järjestön pariin, mutta myös se, että uudella visuaalisella brändillä tavoitetaan uusia viestijöitä, jotka eivät vielä kuulu järjestöön.

– Haluamme olla entistä helpommin tavoitettavissa, saatavilla ja löydettävissä ja palvella uudistuksella jäsenkuntaamme sekä kaikkia asiakkaitamme, Rosenqvist sanoo.

Miltä uudet verkkosivut näyttävät? Käy kurkkaamassa sivuja ja kerro meille ajatuksesi >

 

Vahva, varma ja ylpeä

Dog Designin Salmela luonnehtii ProComia vahvaksi ja varmaksi toimijaksi. Ilme viestii toimijasta, joka on asemastaan tietoinen ja ylpeä. Journalistinen ja viestinnällinen osa ilmeeseen tulee typografian ja tekstielementtien vahvistamisesta.

Uusia elementtejä uudistuksessa ei luotu tyhjästä, vaan ne löytyivät olemassa olevasta brändimateriaalista: ProComin tuttu logo ja brändin typografia näkyvät uudessa ilmeessä vahvasti ja samoin brändivärit musta ja valkoinen sekä korostavana värinä sinisen sävy. Salmela kertookin, että heidän tehtävänään on kaivaa brändistä hyvä esiin: brändistä valitaan kaikki se hyvä, joka kertoo toimijan erinomaisuudesta.

– Vastaus oli periaatteessa silmiemme edessä, sillä brändin kuvituselementit löytyivät logosta. Vahvistimme logon näkyvyyttä ja kokoa. Jopa niin, että jaoimme sen kahdelle roll-upille. Logon muodoista ja niiden rajauksista saimme moneen sovellattavia graafisia elementtejä , Salmela

ProComin tapauksessa brändi oli jo olemassa ja valmis. Nyt se tulee esiin aiempaa kirkkaampana.

– Uudistuksen myötä uskallamme sanoa visuaalisessa viestinnässämme, että olemme ylpeitä brändistämme, ja tuomme sen rohkeasti esiin, Rosenqvist kertoo.

 

Onnistunut brändi vaatii johdonmukaisuutta

Brändin toteuttaminen vaatii johdonmukaisuutta, Salmela painottaa. Visuaalisessa brändityössä on tärkeää, että sille ollaan uskollisia ja identiteettiä toteutetaan. Jotta se toteutuu, tarvitaan sääntöjä, ja siihen avuksi on graafinen ohjeistus.

Brändinvartijalla on visuaalisen brändin toteutuksessa merkittävä rooli. Ihmiset voivat vaihtua organisaation sisällä nopeastikin. Tarvitaan henkilö, joka seuraa brändin säännönmukaista toteutumista. Brändinvartija voi olla organisaation sisäinen henkilö tai ulkopuolinen kumppani.

– Visuaalisen ohjeistuksen tulee myös tarjota valmiita ratkaisuja organisaation työntekijöille. Jos graafinen ohjeistus on liian suppea, kuka tahansa tekee visuaalisesta brändistä erilaisen, Salmela kertoo.

– On ollut mahtavaa löytää ammattimainen kumppani ja tehdä visuaalinen ilme Dog Designin kanssa ja löytää brändinvartijuutta kumppanin kautta. Suurin työ on tehty, mutta työ jatkuu, jotta brändi säilyy suunnitelmallisena ja eheänä, Rosenqvist sanoo.

Brändityö on pitkän linjan työtä, ja yhdessä yössä ei tule tunnettua brändiä, Rosenqvist muistuttaa.

– ProCom ei halua luopua 70 vuoden työstä, vaan haluamme vahvistaa ja kirkastaa jo tehtyä työtä, Rosenqvist sanoo.

– Brändissä oleellista on säilyttää hyväksi koettua, ja niitä asioita pitää vaalia. On virhe hukata ne uudistuksessa. On hyvä kunnioittaa historiaa ja jo saavutettua mainetta, Salmela kertoo.

 

Miltä ProComin uusi ilme näyttää? Tutustu uudistuneeseen visuaaliseen ilmeeseen uusilla verkkosivuillamme ja kerro meille ajatuksesi uusista verkkosivuista >>

Lisää artikkeleita tältä kirjoittajalta:

Kirjoittajan arkisto

Kirjoittaja on ProComin viestintä- ja markkinointisuunnittelija.

Yhteistyökumppanit

Gonin/Creative

KIRJOITA VASTAUS AIHEESEEN

Sinun täytyy olla kirjautunut sisään kommentoidaksesi