Nettiviesteissä on kauan ilmaistu tunteita hymiöin: :-). Tällaisen merkkigrafiikan tilalle ovat tulossa aidot kuvamerkit.Kuvamerkkejä käytetään paitsi tunteiden ja mielikuvien esittämisessä ja koristelussa myös kertomaan asiaa. Esimerkiksi auto-sanan tilalla voidaan tekstissä käyttää pientä, kirjainten kokoista auton kuvaa.Nykyaikaiset viestinnän muodot suorastaan yllyttävät puhumaan kuvilla. Viestien muoto voi äärimmillään palata kirjoituksen historian alkukohtaan, siis kuvakirjoitukseen. Tästä voi olla monia etuja.Kuvakirjoitus ei edellytä luku- eik&#

Yhteistyökumppanit

Gonin/Creative