Vieraskynä-palstalla julkaistaan asiantuntijakirjoituksia. Noin 4 300 merkin mittaisia tekstejä voi tarjota osoitteeseen hs.artikkeli@hs.fi. Toimitus editoi julkaistavat artikkelit.Teknologiaosaamisen ylikorostamisen sijaan kannattaa kiinnittää nykyistä enemmän huomiota koululaisten ilmaisutaitoon, päätöksentekokykyyn, tiimityöhön ja johtamiseen.Teknologia on nykyisessä koulumaailmassa kovassa kurssissa. Uskotaan, että koululuokat tuottavat tietotyöläisiä it-Suomen tarpeisiin hankkimalla tietotekniikan välineitä koululaisille.Teknologiataidoilla on arvoa myös tulevaisuuden työelämässä, mutta osataanko opetuksessa ottaa riittäv&#

Yhteistyökumppanit

Gonin/Creative