Huomenna perjantaina julkaistaan Viestinnän eettisen neuvottelukunnan laatimat omaan aikaamme päivitetyt Viestinnän eettiset ohjeet. Viestintäjärjestöjen yhteinen elin VEN ottaa käsiteltäväkseen jäsenten sille osoittamia viestinnän etiikkaa käsitteleviä asioita. Tässä olisi tuore pähkinä purtavaksi.Viestinnän eettisten sääntöjen mukaan viestijän tulee ”tuoda selkeästi esiin työnantajansa tai toimeksiantajansa osuuden sitä koskevan viestin tai julkaisun sisältöö

Yhteistyökumppanit

Gonin/Creative