Kuntaviestintä palvelee asukastaKunnan viestintä on hyvän hallinnon olennainen tukipilari. Ilman toimivaa ja osaavaa viestintää tavoitteet avoimesta hallinnosta ja osallisuudesta eivät toteudu.Hyvä hallinto on kunnan viestinnän näkökulmasta sitä, että asukkaat saavat tietoa kunnan tarjoamista palveluista, päätöksenteko on läpinäkyvää ja keskusteluun on mahdollista osallistua ja valmisteluun vaikuttaa. Viestinnän on oltava aktiivista, luotettavaa, ajantasaista ja ymmärrettävää.– Kuntaviestintään tuo oman lisä

Yhteistyökumppanit

Gonin/Creative