Suomen hallituksella on vaikea tehtävä: saada talous kuntoon. Erityisen vaikeaa on sovittaa yhteen säästöt ja yhteiskunnan tarjoamat palvelut. Miten voidaan tinkiä menoista mutta edelleen tarjota tukea ja apua niitä tarvitseville – kenties jopa entistä paremmin?Ratkaisuja on olemassa, eivätkä ne aina löydy vain leikkauksista ja palvelujen vähentämisestä.Yksi ratkaisu tarjoutuu hallinnon ja palvelujen kielen ja viestinnän parantamisesta.Hallinnon kielen ja viestinnän ongelmista on raportoitu useissa tutkimuksissa 1980-luvulta lähtien.Vaikeaselkoisuuden ohella ongelmallisena on jo

Yhteistyökumppanit

Gonin/Creative