Japaniksi shoshin, aloittelijan mieli, on vastakohta ihmiselle, joka kohtaa vastaantulevan vahvoilla ennakkokäsityksillä, -asenteilla ja tiedoilla. Tällaisella asenteella on vaikeampi oppia uutta tai nähdä asioiden eri sävyjä. Avoimella ja ennakkoluulottomalla aloittelijan mielellä sen sijaan voi tutustakin löytää jotain uutta, kiinnostavaa ja arvokasta.

Aloittelijan mieli on helpompi saavuttaa silloin, kun vaihtaa työpaikkaa. Siirryin huhtikuun alussa Finnairista Nokian henkilöstöviestinnän johtajaksi. Yhdessä hetkessä puolet arjen valveillaoloajasta menee täysin uusiksi. Tutusta työyhteisöstä ja tutuista toimintatavoista ei ole enää hyötyä, kun kaikki on vierasta ja ennenkokematonta. Uuden opittavan informaation määrä on sanoinkuvaamattoman runsasta.

Intensiiviset ensimmäiset viikot toivat esille seuraavia käsityksiä sisäisestä viestinnästä:

  1. Ainoa kulttuuri, jota voit havaita ja jossa voit elää, on olemassa lähimpien 10 – 30 työkaverin ja johdon kanssa käytävässä vuorovaikutuksessa. Organisaatioissa on siis valtava määrä soluja, joissa on omat kulttuuriset piirteensä.
  2. Merkitykset ja asenteet välittyvät toistuvasti kuultujen tarinoiden tai kertomusten välityksellä, ja ne voivat kantautua kaukaakin menneisyydestä tai organisaatiosta.
  3. Oma kokemuksesi kulttuurista voi poiketa merkittävästi tarinoiden välittämistä käsityksistä, sillä havainnoit kaikkea ympärillä olevaa aloittelijan mielellä.
  4. Terveet ja uusiutuvat kulttuurit perustuvat uuden työntekijän kiinnostusta muistuttavaan jatkuvaan uteliaisuuteen sekä haluun torjua ja sammuttaa sitkeästi elossa pysyviä tarinoita.
  5. Puheen merkitys on suuressa roolissa, sillä hyvällä esiintymisellä voi luoda valtavaan tietotulvaan ja sekavuuteen rauhoittavaa selkeyttä ja ymmärrystä.
  6. Erityisesti dokumentaarinen video tai podcastit välittävät arvokasta tietoa siitä, mitä on “rivien välissä”.
  7. Sisäisten videoiden, animaatioiden, artikkeleiden ja podcastien on vastattava kaupallista tasoa, sillä vähäistä aikaa haluaa käyttää vain todelliseen laatuun ja hyödylliseen sisältöön.

Kaikki tämä koskettaa myös viestinnän ammattilaisen työtä. European Communication Monitorin tuoreessa tutkimuksessa kolmen tärkeimmän viestinnän tehtävän kärjessä olivat luottamuksen rakentamisen lisäksi nopean ja runsaan infotulvan hallitseminen ja uusien viestintämenetelmien etsiminen.

Me viestijät tunnistamme tarinoita ja voimme auttaa johtoa ymmärtämään kulttuuria. Me luomme uusia tarinoita ja etsimme parhaat keinot niiden kertomiseen. Me voimme auttaa informaation sekametelisopassa kulkevia ihmisiä jäsentämään ja ymmärtämään heidän havainnoimaa maailmaa.

Se on merkityksen tekijän työtä.

Lisää artikkeleita tältä kirjoittajalta:

Kirjoittajan arkisto

Antti Miettinen on Procomin hallituksen jäsen ja Nokian henkilöstöviestinnän johtaja. Twitter: @anttimmiettinen

Yhteistyökumppanit

Gonin/Creative

KIRJOITA VASTAUS AIHEESEEN

Sinun täytyy olla kirjautunut sisään kommentoidaksesi