Digitalisoituvassa kentässä, jatkuvassa muutoksen virrassa, sisällöistä on tullut yksi yritysten keskeisimmistä tavoista synnyttää dialogia sitä ympäröivän maailman kanssa. Sisällöillä luodaan merkityksiä, vahvistetaan siteitä, rakennetaan kokemuksia ja syvennetään kumppanuuksia. Sisällöt herättelevät tunteita, mielleyhtymiä ja oivalluksia asiakaspolkujen jokaisessa vaiheessa toimien samalla tienviittoina risteyksissä, osoittamassa matkaajalle oikeaa suuntaan.

Sisältömarkkinointi on tuonut yrityksille ennennäkemättömän mahdollisuuden kohdata asiakkaat uudella tavalla, tarjota apua jokaiseen vaiheeseen ja elää todeksi asiakkaiden matkaa monikanavaisesti käsi kädessä, sisältö sisällöltä.

Intohimoisesti ja tarmolla ovat myös monet suomalaiset yritykset lähteneet tekemään sisältömarkkinointia ja investoineet siihen aimoannoksen budjetistaan, mutta myös ajastaan. Yhtä kaikki, on ollut innostava nähdä, millaisella vimmalla sisältömarkkinointi on integroitu osaksi modernin markkinoijan työkalupakkia – ja hyvä niin. Sisältömarkkinoinnin valjastaminen osaksi markkinoinnin ydinprosesseja on ensisijaisen tärkeää, onhan sisällöillä keskeinen rooli myös asiakaskokemuksen rakentamisessa verkon yli levittäytyneissä lukuisissa kohtauspisteissä.

Verkko on keskeinen osa asiakaskokemuksen rakentamista.

Ei siis ihme, että on vaikea löytää yritystä, joka ei innostuisi sisältömarkkinoinnista ja kertoisi hyödyntävänsä sitä tehokkaasti osana yrityksensä markkinointia. Ja samaan aikaan, en melkein uskalla hengittää tätä kirjoittaessani, valitettavan monet ovat myös joutuneet kasvokkain sen totuuden kanssa, että huolimatta merkittävistäkin panostuksista sisältömarkkinointiin, se ei kuitenkaan tuota haluttua tulosta ja rakenna tavoiteltua sidettä asiakkaisiin. Myös tutkimusyhtiö Forresterin vuoden 2016 tutkimuksessa todetaan, että jopa 87 % kansainvälisistä markkinoijista kamppailee sen kanssa, että tuotetut sisällöt eivät sitouta asiakkaita halutulla tavalla ja siten palvele liiketoimintaa tarkoituksenmukaisesti.

87 % kansainvälisistä markkinoijista kamppailee sen kanssa, että tuotetut sisällöt eivät sitouta asiakkaita ja siten palvele liiketoimintaa.

Mikä sisältömarkkinoinnissa sitten mättää?

Sisältömarkkinointi ei ole se hokkuspokkus ja simsalabim -temppu, jolla asiakkaat saadaan automaattisesti janomaan yrityksen osaamista. Tuloksia ei synny, ovi asiakkaan maailmaan ei aukea niin kauan, kun sisältömarkkinointia ajatellaan liian kapea-alaisesti joukkoistettuna, usein kanavalähtöisenä tapana huiskia yrityksen lähtökohdista tuotettuja sisältöjä verkon eri kanavissa.

Sisältömarkkinoinnin odotettua heikompi tuloksentekokyky ja sen vaikea hallittavuus organisaation sisällä ovat harmillisen totta monen markkinoijan arjessa, jota kiire, hektisyys ja pirstaloituneet vastuut leimaavat. Eikä varmasti tule kenellekään meistä yllätyksenä, että joskus näkökenttä vain sumentuu, kun uudet haltuun otettavat kanavat, sisältölajit, kohderyhmät, asiakkaiden muuttuvat motiivit ja tarpeet, myynnin tulospaine sekä erilaiset teknologiat tipahtelevat eteemme yksi kerrallaan, ilman että meille jää aikaa yhdistää niiden pisteitä toisiinsa liiketoiminnalle merkityksellisellä tavalla.

Heikompaakin hirvittäisi. 

Mutta kaikeksi onneksi, ihan syyttä.

Tuloksia syntyy, kunhan ymmärrämme, että sisältömarkkinointi vaatii tuekseen vankan pohjan ja paljon ahkeraa harjoittelua. Lisäksi tarvitaan viisaus muuttaa sisältöjen näkökulma yrityksen omista lähtökohdista asiakkaaseen.

Jotta sisältömarkkinointi saadaan valjastettua palvelemaan sekä liiketoiminnan tavoitteita että asiakkaita, se todella tarvitsee yhteisen asiakaslähtöisen suunnan ja fokuksen, joka ohjaa sisältöjen tuottamista, suuntaamista ja jakelua kohderyhmille kiinnostavalla ja heitä innostavalla tavalla. Ja tuo fokus, järjestystä, rauhaa ja vaikuttavuutta markkinoinnille tuova elementti, sisältömarkkinoinnin punainen lanka, on sisältöstrategia. Se kiteyttää mitä, miksi, kuka, kenelle ja miten ollaan tekemässä.

Sisältöstrategia on kuin kapellimestari, joka johtaa orkesteria, sisältömarkkinoinnin omaa valiojoukkoa soittamaan täydellisesti yhteensopivia sointuja. Markkinoijalle se on ennen kaikkea arjen ketterä työmenetelmä, jonka avulla organisaatio saadaan kerryttämään asiakasymmärrystä, johon pohjautuen tuotettavat verkkosisällöt suunnataan tärkeimpiä asiakasryhmiä houkutteleviksi digitaalisiksi asiakaspoluiksi. Sisältöstrategialla sisällöt nivotaan yhtä aikaa niin liiketoiminnan ja myynnin tavoitteisiin kuin asiakkaiden omaan kokemusmaailmaan.

Sisältöstrategia on kuin kapellimestari, joka johtaa orkesteria, sisältömarkkinoinnin omaa valiojoukkoa soittamaan täydellisesti yhteensopivia sointuja.

Sinä voit olla oman orkesterisi kapellimestari. Aloita tänään.

 

Sisältöstrategia digissä -koulutus ProComissa 27.10.2016

 

 

Avainsanat: , , , , ,

Riikka on digitaalisen asiakasmatkan, arkkitehtuurin ja arvonluonnin syväosaaja Differo Oy:ssä, jossa toimii Content Strategist Leadina luotsaamassa suomalaisten yritysten sisältöstrategiatöitä. Twitter: @seppalar1

Yhteistyökumppanit

Gonin/Creative

Keskustele aiheesta "Missä vika jos sisältömarkkinointi ei toimi?"

  1. Monessa pk-yrityksessä tuo sisältömarkkinointi kompastuu nimenomaan tuohon termin loppuosaan ”markkinointi”, joka yhä edelleen johtotasolla mielletään pikavoittoja tavoittelevaksi sarjaksi ”kikkakuutosten” taktiikoita. Itse laittaisin jo koko termin romukoppaan ja keskittyisin puhumaan asiakaspalvelusta – avoimesti verkossa ja asiakkaisiin keskittyen. Hyvin hoidettuna lopputulos olisi sama kuin mihin sisältömarkkinoinnilla pyritään mutta näin fokus olisi heti asiakkaan arjessa ei omassa … Ja markkinoinnilliset hyödyt seuraisivat toiminnan tuloksena.

KIRJOITA VASTAUS AIHEESEEN

Sinun täytyy olla kirjautunut sisään kommentoidaksesi