”Vaikealta tuntuu. Tehdäänkö silti?”, kuuluu yrittäjä Saku Tuomisen sanailu, jota tekisi mieli käyttää myös silloin, kun puhutaan työntekijäkokemuksen kehittämisestä. Siltä sen nostaminen työpöydälle nimittäin tuntuu: haastavalta, mutta samalla ihan todella tarpeelliselta.

 

Ennen johdettiin kulttuuria, nyt työntekijäkokemusta

Deloitten Human Capital Trends -tutkimus tiivistää tärkeyden: hyvä työntekijäkokemus auttaa yrityksiä palkkaamaan ja sitouttamaan parhaat osaajat. Työntekijäkokemus on kilpailuetu muuttuneessa maailmassa, joka on digitaalisempi, globaalimpi, läpinäkyvämpi ja milleniaalien muovaama. Asiakaskokemuskin saa vääntönsä nimenomaan työntekijäkokemuksesta.

Tutkimus myös toteaa, että kulttuurin ja sitoutumisen johtaminen ei enää riitä, sillä työntekijät odottavat, että heidän kokemustaan johdetaan kokonaisvaltaisesti. Työelämän tulevaisuuteen paneutuneen kirjailija ja futuristi Jacob Morganin (Morgan 2017) mukaan tämä tarkoittaa yrityksen kulttuurin sekä fyysisen ja teknologisen ympäristön johtamista.

Työntekijäkokemuksen petraaminen on myös modernin yrityksen vastuullisuusteko, sillä ei ole ihan yhdentekevää, miltä töissä tuntuu olla.

Marja Markkulan (2011, 178) johtamista tarkastelevassa väitöskirjatutkimuksessa summataan, että johtaminen vaikuttaa työntekijöiden lisäksi myös heidän perheidensä ja koko yhteiskunnan hyvinvointiin. Ihmislähtöinen johtaminen puolestaan lisää niin työn tehokuutta kuin parantaa työelämän laatua.

Onkin tarpeellista pohtia, mistä työelämän aito kilpailukyky syntyy: kuusi minuuttia pidemmästä työpäivästä vai työympäristöstä, jossa ihmiset voivat onnistua työssään.

 

Kysy kysymyksiä, joiden vastaukset saattavat tehdä kipeää

Jos työntekijäkokemus uupuu johdon agendalta, sen kehittäminen ei ole strategista ja systemaattista. Deloitten tutkimuksessa todetaan, että työntekijäkokemuksen kokonaisvaltaisen johtamisen haastavat myös organisaation siilot. Jos yhdessä yksikössä hiotaan yrityskulttuuria ja toisessa esimiesviestintää ilman tiimien välistä yhteistyötä, syntyy repaleinen ja linjaton työntekijäkokemus.

Haastavalta työntekijäkokemuksen kehittäminen voi tuntua myös siksi, että työnantaja joutuu kysymään itseltään ja työntekijöiltään vaikeita kysymyksiä: Miltä työntekijöistämme tuntuu tulla maanantaina töihin? Suosittelisivatko he meitä työpaikkana? Mitä olemme tehneet heidän eteensä?

Vuoropuhelulla syntyy myös parempi työntekijäkokemus

Viestinnän ammattilaisella on tärkeä rooli työntekijäkokemuksen kehittämisessä, sillä sitä rakennetaan organisaation vuoropuhelussa; yksikään siilo ei murru tai yrityksen arvoilla sisustettu toimisto synny ilman ihmisten välistä vuorovaikutusta.

Esimerkiksi johdon pitää sitoutua työntekijäkokemuksen kehittämiseen myös tekojensa tasolla, sillä johtamiskulttuuri joko ponnistaa yritystä kohti tavoiteltua työntekijäkokemusta tai päinvastoin. Koska johtamiskulttuuri rakentuu vuorovaikutuksessa, annetaan johtajien teoille suurempi painoarvo kuin julkilausutuille arvoille, periaatteille tai strategioille (Mäki 2017, 220). Viestinnän ammattilainen voi auttaa siinä, millaista kulttuuria johtaja sanoillaan ja teoillaan rakentaa.

Nordic Business Forumissa johtajia valmentava Patrick Lencioni puolestaan muistutti, että luottamus on terveen organisaation kivijalka. Kun johtajat uskaltavat myöntää keskeneräisyytensä, virheensä ja tietämättömyytensä, syntyy vuoropuhelua, jossa uskalletaan olla eri mieltä. Kun oman äänensä on saanut kuuluviin, syntyy yhdessä tehtyjä päätöksiä, joihin on helpompi sitoutua. Luottamus siis mahdollistaa työntekijöiden osallistumisen organisaatiossa, mikä on niin paremman työntekijäkokemuksen lähde kuin vipuvoima muuttuvassa organisaatiossa.

Jacob Morgan (2017, 178) puolestaan huomauttaa, että työntekijät kyllä puhuvat työntekijäkokemuksestaan, mutta usein heitä ei kuunnella. Miten viestinnän osaajat voisivat auttaa siinä, että työntekijöitä kuunneltaisiin yhtä tarkkaavaisesti kuin asiakkaita?

Jokainen meistä myös vaikuttaa omalla vuorovaikutuksellaan työkaverinsa työntekijäkokemukseen. Organisaatioissa onkin tärkeä ymmärtää, että myös yksilöiden vuorovaikutustaitoja on tärkeä kehittää, jos halutaan luoda työpaikkoja, joissa ihmiset viihtyvät, voivat hyvin ja työskentelevät tehokkaasti yhteisen tavoitteen eteen.

 

Mitä voit tehdä heti paremman työntekijäkokemuksen eteen?

  • Kysy työntekijöiltä, mitä he tarvitsevat onnistuakseen työssään. Nykyistä työntekijäkokemusta voi happotestata NPS-kyselyllä, jossa yhden kysymyksen avulla selvitetään, suosittelisivatko työntekijät nykyistä työpaikkaansa.

 

  • Tue keskustelua työn merkityksestä. ”Mitä nopeampia ja rajumpia muutoksia yhteiskunnassa tapahtuu, sitä tarpeellisempaa on puhua arjen keskellä työn merkityksellisyydestä ja työhön liittyvästä syvemmästä arvopohjasta”, tiivistää Helsingin Sanomien päätoimittaja Kaius Niemi oivallisesti kolumnissaan.

 

  • Toimi itse niin kuin toivoisit muiden toimivan. Jos haluaisit saada itse enemmän palautessa arjessasi, muista antaa sitä myös muille. Jos haluat saada äänesi kuuluviin tiimipalaverissa, näytä itse esimerkkiä ihmisten osallistamisesta keskusteluun. Jokainen voi rakentaa omalla vuorovaikutuksellaan organisaation kulttuuria.

 

Lähdeluettelo:

2017 Deloitte. Human Capital Trends. The employee experience: Culture, engagement, and beyond. Saatavana: https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/focus/human-capital-trends/2017/improving-the-employee-experience-culture-engagement.html [Viitattu 10.10.2017]

Markkula, M. 2011. Johtaminen, tehokkuus ja työelämän laatu. Vaasan yliopisto. Saatavana: http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-353-0.pdf [Viitattu 16.10.2017]

Morgan, J. 2017. The Employee Experience Advantage. Hoboken: John Wiley & Sons.

Mäki, A. 2017. Johtajuuskulttuuri – toiveiden, tekojen ja tulkintojen tihentymä. Vaasan yliopisto. Saatavana: http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-730-9.pdf. [Viitattu 8.10.2017]

Your employee experience is my passion and job.

I believe that the most successful organizations are the ones that put their employees first. As an Employee Experience Consultant I support organizations to create employee experiences that attract and retain talents – and drive business forward.

Yhteistyökumppanit

Gonin/Creative

KIRJOITA VASTAUS AIHEESEEN

Sinun täytyy olla kirjautunut sisään kommentoidaksesi