Sari Siikasalmi (SEK) & Eero Iloniemi (Fipra)

Kirjoittaja vastaa ProComissa jäsen- ja sidosryhmäviestinnästä.
Twitter: @EveliinaLinna

Yhteistyökumppanit

Gonin/Creative