Aino Harinen

Aino on Jyväskylän yliopiston yhteisöviestinnästä 2003 valmistunut viestinnän tutkija, joka työskentelee tällä hetkellä Pelastusopistolla pelastustoimen viestinnän tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Gradunsa Aino teki aikoinaan kriisiviestinnästä, ja sen sekä yhteiskunnallisen vaikuttajaviestinnän lisäksi hänen sydäntään lähellä ovat erityisesti inhimillinen vuorovaikutus, kirjoittaminen sekä tutkittuun tietoon perustuva toiminnan jatkuva kehittäminen. @HarinenAino