Anu Sivunen

Professori viestinnän oppiaineessa Jyväskylän yliopistossa, kieli- ja viestintätieteiden laitoksella. Tutkimus-/asiantuntijuusalueet: organisaatioiden sisäinen sosiaalinen media, teknologiavälitteinen viestintä, erilaisten työtilat ja niiden mahdollistama vuorovaikutus, vuorovaikutus uudenlaisissa työmuodoissa (hajautetut tiimit, etätyö, joustotyö), ryhmä- ja organisaatioidentiteetti