Johanna Tuutti

Valmentaja, viestijä, yrittäjä. ProCom ry:n Valmentajajaoksen perustaja ja ICF Coach ACC. Erikoisalat: Ammatillinen profiili, verkosto, viestintä ja vuorovaikutus sekä brändin ja maineen rakentaminen. LinkedIn-verkottumispalvelun käyttö ammatillisen kehittymisen työkaluna ja yhteisön strategisten tavoitteiden tukena. Everything DiSC. Vahva monikanavainen yritys- ja markkinointiviestinnän kokemus: IBM, Promotiva, Metsä Group. Motto: Dies Diem Docet.