Elisa Juholin & Henrik Rydenfelt

Dosentti Elisa Juholin on Viestinnän eettisen neuvottelukunnan VENin puheenjohtaja. FT Henrik Rydenfelt on VENin varapuheenjohtaja. Twitter: @EJuholin ja @HRydenfelt

Käyttäjä ei ole lisännyt linkkejä. Linkkejä voi lisätä muokkaamaalla profiilisivua.