Pekka Aula

Professori Pekka Aula on Suomalaisen Tiedeakatemian pääsihteeri ja viestinnän tutkija. Aula on tutkimustyössään erikoistunut organisaatioiden viestintään, viestintäympäristön muutoksiin, maineen ja maineenhallinnan kysymyksiin. Hän on julkaissut useita tieteellisiä ja populaareja kirjoja ja artikkeleita niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.