Reijo Sund

Reijo Sund toimii Helsingin yliopiston yhteiskuntatieteiden menetelmäkeskuksen johtajana sekä professorina Itä-Suomen yliopistossa. Hän on soveltavan tilastotieteen dosentti, ja hänen tutkimuskiinnostuksensa ovat kohdistuneet ensisijaisesti isojen rekisteriaineistojen analysointiin liittyviin metodologisiin kysymyksiin sekä tilastolliseen tietojenkäsittelyyn niin yhteiskunta- kuin terveystieteisiin kuuluvissa sovelluksissa. Sund on osallistunut myös avoimeen lähdekoodiin perustuvien tilastollisten ohjelmistojen kehittämiseen.