Susanna Rissanen

Susanna on viestinnän valmentaja ja muutoskonsultti. Hän auttaa viestintäammattilaisia kehittymään kohti tulevaisuuden viestijän roolia valmentajina ja sparraajina. Susannan ydinosaamista on myös esimiesten ja asiantuntijoiden viestintätaitojen kehittäminen. Twitter: @SusannaRissanen