On rauhallinen aamupäivä amerikkalaisessa pikkukaupungissa. Istun tietokoneeni ääressä valmiina osallistumaan viestintäammattilaisten verkoston IABC:n järjestämään online-seminaariin Creating a job search strategy. Puhujana on yhdysvaltalainen head hunter Angee Linsey.

– Me viestintäihmiset olemme usein loistavia kertomaan yrityksemme visiosta ja tavoitteista, mutta huonoja puhumaan itsestämme, hän aloittaa esityksensä.

Linsey voi hyvin käyttää sanaa me, sillä hän on työskennellyt yli puolet urastaan viestinnän johto- ja konsulttitehtävissä. Vasta myöhemmin hän on siirtynyt rekrytoimaan viestinnän ammattilaisia yritysten palvelukseen.

–  Työnkuvan pirstaleisuuden vuoksi viestinnän ammattilaisten on usein yllättävän vaikeaa kertoa selkeästi omista uratavoitteistaan, vahvuuksistaan ja saavutuksistaan. Näiden asioiden selkeä viestiminen on kuitenkin tärkeää etenkin työnhakutilanteessa, hän sanoo.

Suunnitelmallisuus auttaa työnhaussa

Työnhaussa Linsey peräänkuuluttaa järjestelmällisyyttä ja päämäärätietoisuutta. Kuten mille tahansa projektille, myös työnhaulle tulisi tehdä selkeä suunnitelma. Viestinnän ammattilaisille se ei ole edes vaikeaa, sillä hyvä työnhakusuunnitelma muistuttaa pääpiirteiltään hyvää viestintäsuunnitelmaa.


Creating a job search strategy -seminaari järjestettiin 8. syyskuuta 2011. Kuva: Laura Niemi

Työnhakusuunnitelman keskeisenä tavoitteena on kiteyttää omat tavoitteet ja vahvuudet sellaiseen muotoon, että ne on helppo kertoa muillekin.

–  Vasta, kun tavoitteemme ovat meille itselle selkeitä,  muut pystyvät auttamaan meitä niiden saavuttamisessa, Linsey muistuttaa.

Työnhakusuunnitelman 10 askelta

Linsey nimeää 10 asiaa, joita niin viestinnän kuin muidenkin ammattilaisten kannattaa pohtia ennen työnhaun aloittamista. Työnhakusuunnitelmaan kirjataan nykytilanne, työnhaun tavoitteet, tavoitteet uudelle työlle, kohderyhmä, pääviestit, työnhaun välineet, verkostoituminen, resurssit, aikataulu ja tulosten arviointi (Tarkemmin työsuunnitelman sisältö löytyy jutun lopusta.).

Selkeyttä ja uusia näkökulmia

Angee Linseyn mukaan työnhakusuunnitelma on elävä ja päivittyvä työväline. Sen tekeminen on hyödyllistä silloinkin, kun työnhaku ei juuri ole ajankohtaista. Suunnitelma antaa hyviä eväitä esimerkiksi kehityskeskusteluita varten. Lisäksi se selkeyttää uraan liittyvien valintojen, kuten koulutukseen hakeutumisen tai verkostojen rakentamisen, tekemistä.

Ennen varsinaisen työnhaun aloittamista suunnitelman pohjalta on helpompi ideoida ja arvioida omia mahdollisuuksia myös ystävien ja kolleegojen kanssa. Usein nämä keskustelut tuovat suunnitelmaan tuoreita näkökulmia ja urapolkuja, jotka voivat itseltä jäädä kokonaan huomaamatta.

Huolehdi verkostoistasi

Angee Linsey lopettaa esityksensä muistuttamalla vielä, kuinka tärkeitä henkilökohtaiset kontaktit ovat työnhaussa. Hän kehottaa huolehtimaan verkostoista erityisesti silloin, kun työnhaku ei ole ajankohtaista.

– Sitäkin varten kannattaa muuten tehdä suunnitelma, hän naurahtaa lopuksi.

Seminaari päättyy, mutta jään vielä ajatuksissani istumaan vielä koneeni ääreen.  Millainen on minun visioni tulevaisuuden työstäni?

Tätä pohtien ja aurinkoisia syyspäiviä USA:sta toivottaen


TYÖSUUNNITELMAN SISÄLTÖ

1. Nykytilanteen arviointi
Ennen kuin määrittelet uratavoitteesi, on tärkeää arvioida missä olet nyt.

 • Mikä nykytilanteessa toimii ja mikä ei toimi?
 • Mitkä ovat ammatilliset vahvuutesi ja heikkoutesi?
 • Mikä on sinulle elämässä tärkeää?
 • Minkälaisia alan trendejä ja uusia mahdollisuuksia ja uhkia on alallasi näkyvissä?

2.  Työnhakuprojektin tavoitteet
Suunnitelman tulee tukea pitkäntähtäimen uratavoitteitasi. On tärkeää, että kiteytät työnhaun päämäärän itsellesi.

 • Missä olet nyt ja missä haluat olla seuraavaksi (kansainvälisissä viestintätehtävissä, johtotehtävissä, konsulttitehtävissä, uudella toimialalla jne.)

3. Tavoitteet uudelle työlle
Visioi rohkeasti minkälaista työtä haluat tehdä tulevaisuudessa.

 • Mitä tehtäviä ja vastuita työ sisältää?
 • Minkälainen on uusi työpaikkasi? (toimiala, organisaation koko, sijainti, henkilöstö, maine jne.)

4. Kohderyhmä
Määrittele ketkä tuntemasi ja verkostoissasi olevat ihmiset voivat auttaa sinua työnhaussa.

 • Kenen kanssa käytävä keskustelu voi johtaa uusien mahdollisuuksien näkemiseen löytämiseen (entiset esimiehet, työkaverit, kolleegat, yhteistyökumppanit, ystävät, perheenjäsenet, rekrytoinnin ammattilaiset jne.)?

5. Pääviestit
Kiteytä kohderyhmäkohtaiset pääviestit, jotka auttavat sinua kertomaan itsestäsi kuulijan kannalta oleelliset asiat.

 • Miten asemoit itsesi ammattilaisena? (Kerro itsestäsi?)
 • Miten perustelet työnhaun? (Miksi olet kiinnostunut uusista tehtävistä?)
 • Mitkä ovat ammatilliset tavoitteesi? (Minkälaisista tehtävistä olet kiinnostunut?)
 • Missä sinä olet hyvä? (Miksi sinut kannatta palkata?)

6. Työnhaun välineet
Selvitä mitä välineitä tarvitset työnhakua varten.

 • Mitkä välineet auttavat parhaiten verkostosi ihmisiä auttamaan sinua? (CV, työnäytteet, työnhakusuunnitelma, sosiaalisen median työkalut, oma verkkosivu, suositukset jne.)?
 • Mitä välineitä rekrytoijat odottavat saavansa sinulta?

7. Yhteydenotot ja verkostoituminen
Pyri saamaan aikaan hyviä keskustelutilanteita. Ne johtavat parhaaseen lopputulokseen. Muista myös informoida tilanteesi muutoksista niitä henkilöitä, joita tapaat.

 • Minkälaista apua toivot henkilöltä, jota lähestyt?
 • Voitko ehkä vastavuoroisesti auttaa häntä jossain?
 • Mikä on paras tapa seurata keskustelusta saamiasi uusia ideoita tai kontakteja?

8. Resurssit
Työnhaku ei välttämättä vaadi rahaa, mutta se vie aikaa. On hyvä pohtia tarvittavia resursseja etukäteen.

 • Kuinka paljon aikaa ja vaivaa voit panostaa työnhakuun?
 • Kuinka suuri urakka sinulla on edessäsi?
 • Onko sinulla käytettävissä apua tai urakonsulttien, ammattiliittojen ym. palveluja?

9. Aikataulu
Konkreettinen aikataulu auttaa sinua pysymään tavoitteessasi.

 • Mikä on tavoiteaikataulusi uuden työpaikan saamiselle?
 • Mitä toimenpiteitä teet päivittäin tai viikoittain?
 • Millä toimenpiteillä on paras panos – tuotos -suhde? (avointen hakemusten lähettäminen, työpaikkailmoituksiin vastaaminen, henkilökohtaiset tapaamiset ja yhteydenotot, verkostoituminen)?

10. Onnistumisen arviointi
Ja kuten viestintäsuunnitelmassakin, myös työnhakusuunnitelmassa tulee onnistumista arvioida rehellisesti niin projektin aikana kuin jälkeen

 • Tapaatko riittävästi oikeita ihmisiä?
 • Onko sinulla riittävästi aikaa?
 • Tarjoavatko käyttämäsi välineet tarvittavan tiedon sinusta?
 • Onko positiivinen asenne vielä tallella?
 • Toteutuivatko tavoitteet, joita asetit uudelle työpaikalle?

Lähde: IABC:n seminaari Creating a job search strategy 2011, Angee Linsey, Linsey Careers

Lisää artikkeleita tältä kirjoittajalta:

Kirjoittajan arkisto

Avainsanat: ,

Yhteistyökumppanit

Gonin/Creative

Keskustele aiheesta "Ryhtiä työnhakuun viestintäihmiset"

 1. Näin se on, vaikka työnhaku ei olisikaan ajankohtaista nyt, niin se oma ura mielessä kannattaa toimia vaikkapa sosiaalisessa mediassa. Niin päälleliimatulta kuin sana ”henkilöbrändi” kuulostaakin, se ei ole koskaan ollut niin ajankohtainen ja tarpeellinen kuin mitä se on nyt. Ihan kaikilla aloilla olisi syytä keskittyä tekemään töitä oman tulevaisuuden työllistymisen eteen, vaikka oma nykyinen työpaikka olisikin kestävissä kantimissa.

 2. Totta. Ja itselleni ehkä isoin oivallus oli se, että monia uraan liittyviä valintoja voi tehdä jo silloin, kun ei ole vaihtamassa työpaikkaa. Helposti sitä tekee esim. koulutus-/kurssivalintoja sen perusteella, mikä auttaa ja hyödyttää minua juuri tällä hetkellä. Sen sijaan pitäisikin osata katsoa vähän pidemmälle ja miettiä, mikä osaaminen auttaa minua saavuttamaan tavoitteeni tulevaisuudessa. Ja huh, tuo tavoitteiden selkeyttäminen onkin sitten se haasteellisin osio 🙂

 3. […] Ryhtiä työnhakuun viestintäihmiset – Viestijät. On rauhallinen aamupäivä amerikkalaisessa pikkukaupungissa. Istun tietokoneeni ääressä valmiina osallistumaan viestintäammattilaisten verkoston IABC:n järjestämään online-seminaariin Creating a job search strategy. Puhujana on yhdysvaltalainen head hunter Angee Linsey. – Me viestintäihmiset olemme usein loistavia kertomaan yrityksemme visiosta ja tavoitteista, mutta huonoja puhumaan itsestämme, hän aloittaa esityksensä. Linsey voi hyvin käyttää sanaa me, sillä hän on työskennellyt yli puolet urastaan viestinnän johto- ja konsulttitehtävissä. Vasta myöhemmin hän on siirtynyt rekrytoimaan viestinnän ammattilaisia yritysten palvelukseen. – Työnkuvan pirstaleisuuden vuoksi viestinnän ammattilaisten on usein yllättävän vaikeaa kertoa selkeästi omista uratavoitteistaan, vahvuuksistaan ja saavutuksistaan. […]

KIRJOITA VASTAUS AIHEESEEN

Sinun täytyy olla kirjautunut sisään kommentoidaksesi