Sana strategia saa monet sulkemaan korvansa automaattisesti. Oletus on, että nyt tulee jotain niin vaikeaa tai tylsää, ettei kannata edes yrittää kuunnella. Toisaalta en ihmettele. Monesti totuus on se, että strategia-sanan yhteydessä tulee jotain vaikeaa tai vähintäänkin tylsää. Mutta – kyllä vaan – siitä voi tehdä mielenkiintoista ja merkityksellistä.

Strategia on lyhyesti liiketaloudellinen juoni: yrityksen valitsema asema markkinoilla ja näkemys tulevaisuuden tilasta, johon päästään johdonmukaisella toiminnalla. Viimeinen sana tuossa määritelmässä on se avain. Strategia ei tapahdu, vaan se tehdään. Ja jos koko organisaatiota ei saada yhdessä toteuttamaan strategiaa, voidaan se korvata jo tutuilla sanoilla vaikea ja tylsä, mutta lisätään letkaan vielä tarpeeton.

Strategian jalkautuksen keskeinen tavoite on siis saada henkilökunta ymmärtämään strategia sekä ennen kaikkea toimimaan sen mukaisesti.

Viisi askelta strategianjalkautuksessa

Koska olen listaihminen, yritän kiteyttää strategian jalkautuksen viiden kohdan listaksi.

1. Mietitään mikä strategiassa on henkilöstön näkökulmasta keskeistä. Kuuluisa kysymys: What’s In It For Me?

2. Kiteytetään strategian keskeiset viestit henkilökunnalle viestittävään muotoon. Strategiasta viestimistä helpottaa, jos sille annetaan tai ideoidaan yhdessä ytimekäs ja kuvaava nimi.

3. Visualisoidaan strategia helposti ymmärrettävään muotoon ja kytketään strategia ympäröivään yhteiskuntaan. Miksi me teemme nyt niin kuin teemme?

4. Rakennetaan toimintasuunnitelma ja annetaan johdolle ja esimiehille työkalut ja valmennusta jalkauttamiseen. Avaintekijänä on ihmisten osallistaminen: Miten me teemme tämän yhdessä ja miten minä voin vaikuttaa onnistumiseemme?

5. Asetetaan tavoitteet ja mitataan niissä onnistumista. Ja viestitään koko henkilöstölle, missä mennään.

Avainsanoja onnistumiseen

Avainsanoja strategiaviestinnän onnistumisessa ovat esimiehet (esimiehet ohjaavat päivittäistä työskentelyä eli strategian mukaan toimimista), osallistaminen (ymmärryksestä toimintaan) ja seuranta (sitä saa, mitä mittaa).

Kantavana teemana kulkee motivointi eli palkitaan onnistumisista ja jaetaan onnistumistarinoita. Lisäksi olennaisena ainesosana strategianjalkautustyö vaatii sitoutumista, aikaa ja läsnäoloa eli myös johdon pitää näkyä ja kuulua, näyttää mallia. Ja kerrata pitää – useaan otteeseen.

Vielä viimeinen muistutus meille viestijöille: Intralla ei strategiaa jalkauteta.

Avainsanat: ,

Asiakkuusjohtaja at Kaiku Helsinki. @TiinaHosiokoski

Yhteistyökumppanit

Gonin/Creative

Keskustele aiheesta "Tylsä, tylsempi, strategia"

  1. Hyvä teksti! Jos organisaatiossa on mahdollista, lisäisin ehkä vielä sen, että työntekijöitä otettaisiin mukaan jo strategian tekovaiheessa. Se voisi tietenkin vaihdella, kuinka paljon otetaan mukaan ja mikä painoarvo kontribuutiolla on lopulliseen strategiaan. Näin ehkä saataisiin organisaatiossa tuntuma oikeasti yhteisestä suunnitelmasta menestykseen. Kokevatko työntekijät strategian omakseen, jos se on ilmoitettu korkealta vuorelta liikkeenjohdon strategiaretriitin jälkeen?

  2. Totta Jere! Erittäin arvokas kommentti. Henkilöstön osallistamista näkyy liian harvoin, vaikka onneksi lisääntyy koko ajan.

  3. Periaatteessa ihan oikeaa asiaa, mutta näissä strategia-asioissa minua vaivaa kaksi yleistä käsitettä ja niihin liittyvä ihmiskäsitys: jalkauttaminen ja osallistaminen. Molemmat viittaavat työntekijään ikään kuin passiivisina kohteina, joille joku tieto pitää syöttää tai jotka joku ylempi taho ”ottaa mukaan” tekemään asioita. Puhuisin mieluummin osallistumisesta, ja se on minusta nimenomaan strategian tekemistä.

    On iso ongelma, jos strategian tekee joku pieni porukka eikä henkilöstö pääse tekovaiheessa sanomaan sanaansa siitä, mihin organisaatio on menossa. Ilman henkilöstöä organisaatiota ei ole olemassa ja itse asiassa koko organisaatio syntyy vuorovaikutuksessa. Tämän vuoksi myös strategian pitää syntyä vuorovaikutuksessa, johon kaikkien organisaation jäsenten on mahdollista osallistua. Kaikki eivät halua osallistua, mutta mahdollisuus on kuitenkin annettava.

  4. Viisaita sanoja Satu! Ei tule vastaväitteitä, olen samaa mieltä.

KIRJOITA VASTAUS AIHEESEEN

Sinun täytyy olla kirjautunut sisään kommentoidaksesi