Kaksi viestintäasiantuntijaa, Huoltovarmuuskeskus

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan laitos, jonka tehtävänä on maan huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu ja operatiivinen toiminta. 

Huoltovarmuuskeskus hakee

Kahta viestintäasiantuntijaa

Tehtäväsi on suunnitella ja toteuttaa vaikuttavaa viestintää organisaatiossa, joka tekee merkityksellistä työtä ja jonka asiantuntijat ovat vahvasti sitoutuneita.

HVK:n viestintätiimin jäsenenä viestit sidosryhmille ja julkisuuteen huoltovarmuuden monisyisistä teemoista, kuten energia, perustuotanto, logistiikka, kyberturvallisuus ja kriittinen infrastruktuuri. Kirjoitat näistä teemoista ymmärrettävästi, seuraat niihin liittyvää julkista keskustelua ja tuet talon asiantuntijoita. Jos koet intohimoa työyhteisöviestinnän kehittämiseen, voit antautua osittain myös sille.

Ymmärrät sekä perinteisen että sosiaalisen median toimintaa. Työskentelet viestintäpäällikön alaisuudessa, mutta kannat vastuuta työsi sisällöistä myös itsenäisesti. Olet ratkaisukeskeinen tiimipelaaja, sinulla on hyvät yhteistyötaidot ja olet halukas myös tukemaan ja auttamaan muita tiimiläisiä. Osaat ilmaista itseäsi tehokkaasti ja eri kanavien luonteeseen sopivasti. Sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto ja useamman vuoden kokemus viestinnän suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Haemme nyt kahta viestintäalan ammattilaista monipuolisiin viestintätehtäviin. Työtehtävät ja roolit jakautuvat vahvuuksien ja kiinnostuksen mukaan niin, että toisessa painotus on enemmän työyhteisö- ja sidosryhmäviestinnässä ja toisessa ulkoisessa ja mediaviestinnässä.

Tarjoamme sinulle joustavan työskentelyilmapiirin ja mahdollisuuden kehittyä yhteiskunnallisesti merkityksellisten asioiden parissa. Työpaikkasi sijaitsee keskeisellä paikalla Helsingin ydinkeskustassa.

Lisätietoja tehtävästä antaa Huoltovarmuuskeskuksen viestintäpäällikkö Riitta Väkeväinen, puh. 029 505 1117 (tavoitettavissa 18.9. klo 12:30–14; 21.9. klo 13–15; 24.9. klo 10–12). Muina aikoina MPS:n konsultti Irene Turakainen, puh. 020 746 9457.

Täytä hakulomake palkkatoiveineen ja liitä mukaan CV ja hakemuksesi MPS Uratorilla (uratori.mps.fi) 30.9.2020 mennessä.

Tehtävään valitusta henkilöstä tehdään perusmuotoinen turvallisuusselvitys.

Lisää tietoa Huoltovarmuuskeskuksesta: www.huoltovarmuus.fi

Viestintäpäällikkö sekä kaksi viestinnän suunnittelijaa, Tulli

Tulli edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden, tarjoaa asiakaslähtöisiä palveluita sekä suojaa yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia. Tulli kantaa tehokkaasti tullit ja tullin luonteiset maksut, väylämaksut sekä muita maahantuonnin veroja ja maksuja. Lisäksi Tulli laatii viralliset ulkomaankauppatilastot Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta.

Tulli on valtiovarainministeriön tulosohjaama virasto, joka toimii yhteistyössä elinkeinoelämän sekä kotimaisten ja ulkomaisten viranomaisten kanssa. Viraston palveluksessa on noin 1 900 henkilöä. Suomen Tulli on osa Euroopan unionin tullijärjestelmää.

Tullin viestintä hakee kolmea viestinnän ammattilaista; viestintäpäällikköä ja viestintäsuunnittelijoita sidosryhmä- ja asiakasviestintään sekä brändiviestintään.

Viestinnässä vastaamme Tullin strategian mukaisesta mediaviestinnästä, verkkoviestinnästä, visuaalisesta ilmeestä, yhteisökuvan monipuolistamisesta ja maineenhallinnasta eri kanavissa. Meidän tehtävänämme on antaa oikea kuva Tullin toiminnasta ja palveluista, ylläpitää Tullin arvostusta suuren yleisön ja sidosryhmien keskuudessa sekä helpottaa henkilö- ja yritysasiakkaiden asiointia Tullin kanssa. Tehtävämme on myös kehittää sisäistä tiedonkulkua ja henkilöstön viestintävalmiuksia. Tullin viestintä jakaantuu kolmeen ryhmään, jotka ovat Sisällöt ja ilme, Verkkopalvelut ja Käännöspalvelut. Tullin viestinnässä työskentelee noin 30 ihmistä.

Viestintäpäällikkö vastaa Tullin viestinnän suunnittelusta, organisoinnista, kehittämisestä ja sidosryhmäsuhteista sekä toiminnan tuloksellisuuden arvioinnista ja seurannasta yhdessä verkkoviestintäpäällikön kanssa. Lisäksi hän toimii sisällöt ja ilme –ryhmän esimiehenä 7–9 asiantuntijalle.

Sidosryhmä-ja asiakasviestinnän suunnittelija vastaa sidosryhmille suunnatun viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta eri kanavissa, kuten uutiskirjeissä ja sosiaalisessa mediassa, sekä sidosryhmäviestintään liittyvien projektien koordinoinnista.

Brändiviestinnän suunnittelija vastaa Tullin brändin rakentamisesta viestinnän keinoin. Tehtäviin kuuluu sisältöjen ja tapahtumien suunnittelu ja toteutus, vastuullisuusviestintä sekä Tullin työnantajamielikuvaan kehittäminen henkilöstöhallinnon kumppanina.

Viestintäpäällikön hakuaika päättyy 16.9.2020 ja viestintäsuunnittelijoiden hakuaika 23.9.2020. Katso tarkemmat tiedot tehtävistä osoitteesta https://tulli.fi/tietoa-tullista/rekry/avoimet-tyopaikat.

Viestintäsuunnittelija, Helsingin seurakuntayhtymä

Haluatko viestiä hyvän puolesta? Kirkko Helsingissä etsii viestintäsuunnittelijaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Tämä pesti on omiaan kokeneelle viestinnän ja sisältömarkkinoinnin asiantuntijalle. Koordinoit sisällöntuotantoa eri kanaviin uudistettavilla verkkosivuillamme ja yhteisillä sometileillämme, vastaat sisältötiimin työn organisoinnista ja tuotat itsekin sisältöjä. Monikanavainen sisällöntuotanto on sinulle peruskauraa. Tässä tehtävässä huolehdit myös siitä, että uunituoreet sosiaalisen median ja sisältömarkkinoinnin konseptimme lähtevät lentoon. Sinulla on kokemusta verkostomaisesta työskentelystä ja viestintään tai markkinointiin liittyvistä ostamisen prosesseista. Osa jäsenille postitettavista materiaaleista tehdään omin voimin: olet vuorollasi valmis käärimään hihat myös näissä projekteissa.

Viestintäsuunnittelija kuuluu organisatorisesti yhtymän viestintätiimiin. Korona-ajan teemme lähtökohtaisesti etätöitä, mutta normikeleissä toimipisteemme on Seurakuntien talossa Kalliossa.

Edellytämme

 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai muuten hankittua riittävää ammattipätevyyttä
 • vähintään 5 vuoden soveltuvaa työkokemusta
 • markkinointiviestinnän/sisältömarkkinoinnin osaamista
 • sosiaalisen median ja verkkoviestinnän osaamista
 • kokemusta ja osaamista projektien vetämisestä
 • urbaanin elämäntavan tuntemusta
 • yhteistyökykyä
 • suomen kielen sujuvaa suullista ja kirjallista ilmaisua
 • hyvää ruotsin kielen taitoa
 • että tehtävään valittava on Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen.

Eduksi lasketaan myös

 • yhteistyökokemus viestintätoimistojen kanssa
 • kokemusta viestintään tai markkinointiin liittyvistä ostamisen prosesseista
 • tiiminveto- tai esimieskokemus
 • visuaalinen silmä sekä kuvankäsittelyn ja taiton perusosaaminen
 • kirkon tuntemus
 • englannin kielen taito.

Tehtävän vaativuusryhmä on kirkon työ- ja virkaehtosopimuksen mukainen 602: peruspalkka on noin 3280 €/kk, minkä lisäksi on mahdollinen vaativuus- ja kokemuslisä. Tehtävässä on 6 kk koeaika.

Lähetä hakemuksesi to 17.9. klo 13 mennessä sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.

 

Lisätietoja antaa viestintäpäällikkö Kimmo Holappa pe 4.9. klo 10–12, ti 8.9. klo 12–14 ja ma 14.9. klo 13–15 p. 040 596 2007 tai tiedotus.helsinki@evl.fi.

 

Helsingin seurakuntayhtymä on osa Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa – Kirkko Helsingissä. Toimimme ihmistä varten, uskon, rakkauden ja ympäristön puolesta. Sitoudumme arvojemme toteuttamiseen kaikessa toiminnassamme: pyhän kunnioittamiseen, vastuullisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja totuudellisuuteen.

Helsingin seurakuntayhtymä koostuu 17 suomenkielisestä ja 3 ruotsinkielisestä seurakunnasta sekä yhtymän yhteisistä palveluyksiköistä. Työntekijöitä on noin 1200.

Internal Communications Lead (Director), Wärtsilä

Wärtsilä Communications & Branding leads inspirational best in class communications and branding to boost Wärtsilä’s reputation and business. Our aim is to position Wärtsilä as a strong and agile, sustainable technology leader, providing key stakeholders a consistent, true & fair view of the company. We drive a collaborative culture to increase the motivation and performance of our people.

We are looking for:

an Internal Communications Lead to join our team! The ideal candidate has an in-depth understanding of the principles of effective and motivational communications and can effectively apply these across the Wärtsilä organisation.

We are looking for someone able to crystallize the views of the executive management into concise messages to support the Brand Purpose and business strategies, to ensure they reach their intended audiences, whilst keeping the overall amount of communication at an optimal level.

 

In this role, you will be tasked with:

 • Leading and developing Wärtsilä’s internal communications across the company – working as a team with and acting as a host for the internal communications community
 • Forming and maintaining a “One Wärtsilä” helicopter view of all internal communications activities, ensuring information reaches all relevant internal audiences
 • Developing a compelling “One Wärtsilä” narrative to motivate employees and to provide direction and a sense of purpose
 • Producing aligned content (tone of voice, key messages) for various channels (“internal reporter”) with the team based on a clear editorial calendar – also lifting up business specific external content to be communicated internally at a global Wärtsilä level
 • Speechwriting for executives
 • Acting as the editor in chief of Wärtsilä’s intranet (Compass) and WTV system
 • Developing the channel mix and competences for internal communications
 • Supporting executive team (Board of Management) messaging and internal positioning
 • Coaching the executive team in their messaging and delivery
 • Leading the communication planning and messaging of key corporate projects and campaigns (reorganisations, transformation, culture etc.)
 • Developing the communication framework by collecting employee feedback and user data

 

We are looking for someone with:

 • A degree in Communications, Marketing or other relevant field
 • Extensive experience working in corporate communications
 • Proven management and collaboration competences
 • Team player as well as the ability to work independently
 • Project management and problem-solving skills, and the ability to work collaboratively across multiple organizations and geographies
 • Excellent written and spoken English

 

An ideal candidate will also display the following skills/ attributes:

 • Writing skills:  You need excellent writing, editing and proof-reading skills, as well as the journalistic ability to source stories from colleagues
 • Speaking skills: You need strong speaking skills as you are likely to be called on to deliver presentations
 • Interpersonal skills: You need good interpersonal and relationship-building skills in order to work with the Businesses, HR and other global functions
 • Creative skills: You need the creative ability to devise communication strategies
 • Technical skills:  Familiarity with CommTech; especially social media, podcasts and video, is essential
 • Self-starter: Although a team player, you are self-motivated, confident in your abilities, creative and outcome focused
 • Seniority: You need to have sufficient experience, confidence and persuasion skills to effectively coach and support the executive team in developing their communications skills
 • Financial: The ability to plan and deliver outcomes to budget

 

Apply here.

 

For further information, please contact:

Atte Palomäki,EVP, Communications, Branding & Marketing. Mobile phone +358405476390 on Friday 28.8., Wednesday 2.9. and Monday 7.9.

Or:

Tiia Leino, HR Director, Global Functions, Mobile phone +358504828149

Ilmoita viestinnän työpaikat ProComin kautta!

Hae parhaat osaajat yritykseesi

 

ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry on Suomen suurin viestinnän ammattilaisten yhteisö. Järjestö on riippumaton toimija, jonka tehtävänä ja tavoitteena on edistää viestinnän alan kehitystä sekä tukea jäsenistön ammattitaitoa ja urakehitystä.

Työnantaja – hae parhaat osaajat tai ilmoita avoimet viestinnän työpaikat ProRekryn kautta. Työntekijä – löydä uusi työ- tai harjoittelupaikka kauttamme.

Lue lisää ProRekrystä ja katso avoimet viestinnän työpaikat >>