Viestintäharjoittelija, Maailma kylässä -festivaali

Maailma kylässä -festivaali on vuodesta 1995 lähtien järjestetty koko perheen ilmaisfestivaali. Tapahtuma innostaa suomalaisia toimimaan rohkeasti oikeudenmukaisen maailman puolesta. Tapahtuma on yksi Suomen suurimmista festivaaleista ja laajin järjestö- ja monikulttuurisuustapahtuma. Festivaalikävijöitä on vuosittain noin 80 000 ja näytteilleasettajia yli 400. Kulttuuri- ja asiaohjelmanumeroita on tapahtuman aikana yli 100.

Maailma kylässä -festivaalin tuotantotiimissä työskentelee kevään ajan viestintäavustajan lisäksi viestintä- ja varainhankintapäällikkö, ohjelmapäällikkö, tuotantopäällikkö ja festivaaliassistentti sekä lukuisa joukko erilaisia vastaavia ja muita avustajia.

Tapahtuma järjestetään 25.–26.5.2019 Helsingin Kaisaniemen puistossa ja Rautatientorilla. Kevään 2019 teemana on ilmastonmuutos ja samalla festivaali juhlii 20. tapahtumavuottaan. Lisätietoja festivaalista: www.maailmakylassa.fi.
Festivaalin pääjärjestäjä on Kepa ry, joka on yli 300 kansalaisjärjestön kattojärjestö ja globaalien kehityskysymysten asiantuntijajärjestö.

Kepa ry hakee

viestintäavustajaa

työharjoitteluun Maailma kylässä -festivaalille 10.1.-5.7.2019

Maailma kylässä -festivaalin tuotantotiimi hakee viestintäavustajaa palkalliseen, kokopäiväiseen työharjoitteluun. Harjoittelu tulee suorittaa osana opintoja.

Viestintäavustajan tehtäviin kuuluu ensisijaisesti verkkosivujen ja sosiaalisen median sisällöntuotanto sekä mediatiedotuksessa, festivaalilehden tuotannossa ja markkinointiviestinnässä avustaminen.

Viestintäavustajalta vaaditaan hyvää suomen kielen kirjallista taitoa. Hakijalta toivotaan kokemusta viestinnän tehtävistä, toimittajatyöstä sekä kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmien perusteiden tuntemusta.

Tehtävässä menestymiseen auttavat julkaisujärjestelmien tuntemus, kokemus ja ymmärrys sosiaalisen median käytöstä, hyvä englannin kielen taito ja aiempi osallistuminen tapahtumatuotantoon. Myös hyvät sosiaaliset taidot, paineensietokyky sekä ymmärrys isojen kokonaisuuksien hallinnasta ovat omiaan auttamaan tehtävien hoitamisessa.

Toivomme hakemuksia tiistaihin 13.11.2018 mennessä sähköpostilla info@maailmakylassa.fi. Vapaamuotoisen hakemukseen tulee liittää ansioluettelo ja kaksi lyhyttä tekstinäytettä.

Haastattelut pidetään alustavan suunnitelman mukaan torstaina 22.11.

Lisätietoa harjoittelusta antaa festivaalin viestintä- ja varainhankintapäällikkö Taija Lähdetie, taija.lahdetie@kepa.fi tai 050 317 6698.

Erityisasiantuntija, Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia on ministeriö, joka vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa.

Valtioneuvoston kanslia turvaa kaikissa olosuhteissa pääministerin ja hallituksen toimintaedellytykset. Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluu myös valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden yleinen omistajapolitiikka. Valtioneuvoston kanslian tehtävänä on myös ohjata, sovittaa yhteen ja kehittää valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiä hallinto- ja palvelutehtäviä.

Valtioneuvoston kansliassa on haettavana

Erityisasiantuntijan (valtioneuvoston yhteisen virtuaalityöpöydän uutispäällikön)

virka 1.11.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virka on valtioneuvoston kanslian yhteinen ja sijoitettu valtioneuvoston hallintoyksikön sisäisen viestinnän yksikköön. Sisäisen viestinnän yksikkö toimii valtioneuvoston yhteisen virtuaalityöpöydän toiminnallisena omistajana. Yksikkö yhteen sovittaa valtioneuvoston yhteistä sisäistä viestintää, suunnittelee uutistuotantoa, tuottaa muuta verkkosisältöä ja hoitaa valtioneuvoston kanslian sisäistä viestintää.

Virtuaalityöpöydän uutispäällikkönä toimiva erityisasiantuntija vastaa viikoittaisesta valtioneuvostotasoisesta uutissuunnittelusta, ministeriöiden yhteisen viikoittaisen uutiskokouksen vetämisestä, yhteisten sisältöjen ja valtioneuvoston kanslian omien sisältöjen kehittämisestä ja laadusta sekä videotuotannon suunnittelusta ja koordinoinnista. Erityisasiantuntija toimii yksikönpäällikön toiminnallisena sijaisena.

Viran tehtävien menestyksellisen hoitamisen edellytyksenä on ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan. Lisäksi edellytyksenä on erinomainen suomen ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävä edellyttää kokemusta verkkopalvelujen käyttäjälähtöisestä kehittämisestä, monipuolisesta sisällöntuotannosta ja uutisoinnista.

Lisäksi virkaan valittavalta henkilöltä toivotaan paineensietokykyä sekä hyviä yhteistyö-, viestintä- ja organisointitaitoja. Arvostamme oma-aloitteista, aktiivista ja innostavaa työotetta sekä kykyä toimia menestyksellisesti nopeatempoisessa toimintaympäristössä. Tehtävien menestyksellistä hoitamista edesauttavat valtioneuvoston toimintaympäristön tuntemus sekä kokemus organisaatioiden toiminnan kehittämisestä. Työkokemus sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta katsotaan eduksi. Tarjoamme valitulle ainutlaatuisen näköalapaikan valtioneuvoston toimintaan.

Erityisasiantuntijan viran tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy valtioneuvoston kanslian palkkausjärjestelmän vaativuustasojen 12–13 mukaisesti (3345–3660 euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuva palkanosa, joka on enimmillään 50 % vaativuustason palkasta.

Virkaan esitettävästä henkilöstä tehdään hänen suostumuksellaan turvallisuusselvitys.

Lisätietoja antavat sisäisen viestinnän yksikön päällikkö Virpi Kankaanpää, p. 0295160605 ja toimialajohtaja Kaija Uusisilta, p. 040 5612268.

Ensimmäinen haastattelukierros saatetaan toteuttaa videohaastattelulla

Valtioneuvoston kanslialle osoitetut kirjalliset hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 24.10.2018 klo 16.15 mennessä käyttäen ensisijaisesti sähköistä lomaketta osoitteessa www.valtiolle.fi (ID 23-77-2018 ohjaa suoraan ilmoitukseen). Hakemuksen voi toimittaa myös valtioneuvoston kanslian kirjaamoon postiosoitteella PL 23, 00023 Valtioneuvosto tai käyntiosoitteella Ritarikatu 2 B, Helsinki taikka sähköpostitse kirjaamo@vnk.fi.

Viestintäpäällikkö, Hyvinkään kaupunki

Hyvinkään kaupunki on ihmisen kokoinen, kotoisa kaupunki ruuhkattomalla metropolialueella. Kaupunki kasvaa ja kehittyy kestävällä tavalla. Asukkaita täällä on noin 47 000 ja työntekijöitä noin 2800.

Etsimme Hyvinkää-tiimiimme vakituiseen työsuhteeseen viestinnän osaajaa

Viestintäpäälliköksi

 

Viestintäpäällikkönä kehität koko kaupungin viestinnän linjauksia. Sinulla on kykyä katsoa asioita helikopteriperspektiivistä, mutta myös taitoa kääriä hihat ja tarttua käytännön työhön. Sinulla on vahva näkemys siitä, mihin suuntaan viestintä on menossa ja miten uusinta teknologiaa hyödynnetään.

Toimit johtoryhmän jäsenenä ja viestintätiimin esimiehenä. Näin olet mukana toiminnan yleisessä kehittämisessä ja edistät kaupungin kärkihankkeita. Osallistut lisäksi kaupunginhallituksen ja valtuuston kokouksiin.

Tehtävässä menestyminen edellyttää sinulta sosiaalisen median tuntemusta ja viestintätaitoja, käytännön markkinointiviestinnän osaamista niin kaupungin brändin rakentamisessa kuin suurissa markkinointikampanjoissa.

Sinulla on näyttöä tuloksellisesta esimiestyöstä sekä osallistava asenne, joten osaat motivoida, innostaa ja valmentaa asiantuntijoita viestinnän teemoissa ja tekemisessä. Kestät myös samanaikaisten tilanteiden mukanaan tuomaa painetta. Sinulla on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, arvostamme kunnallisalan tuntemusta.

Tarjoamme sinulle monipuolisen tehtäväkentän kaupungin viestinnän parissa Hyvinkään modernissa kaupungintalossa.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Tehtävää täytettäessä noudatetaan kuuden ( 6 ) kuukauden koeaikaa.  Tehtävään valitun on ennen työsuhteen alkamista esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan.

Lisätietoja tehtävästä antavat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Annika Kokko, puh. 044 2731967 tai kaupunginjohtaja Jyrki Mattila, puh. 040 5419576 (jyrki.mattila@hyvinkaa.fi).

Hakuaikaa jatketaan. Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi osoitteeseen www.kuntarekry.fi viimeistään 2.11. 2018 klo 12.00 mennessä ja liitä mukaan palkkatoiveesi.

Tehtävää aikaisemmin hakeneet otetaan huomioon ilman eri hakemusta.

Hae Hyvinkäälle!

Viestinnän harjoittelija, ProCom

ProCom on viestinnän ammattilaisten järjestö, joka toimii jäsentensä osaamisen kehittäjänä, yhteistyöfoorumina ja alan vaikuttajana. Jäsenistö koostuu 2 900 ammattilaisesta. Suurin osa heistä on tiedottajia, viestintäpäälliköitä, viestintäjohtajia sekä viestintäalan yrittäjiä ja konsultteja.

Visiomme on, että viestintä tunnustetaan menestyvän Suomen mahdollistajanaja missiomme on osoittaa viestinnän arvo.

Tule viestinnän harjoittelijaksi ProComille!

Harjoittelijana luot sisältöjä ProComin someen, nettisivuille ja uutiskirjeisiin. Sen lisäksi autat tapahtumakoordinoinnissa toimistolla ja sen ulkopuolella. Saat laaja-alaista käytännön kokemusta aina laskutuksesta jäsenrekisterin hallintaan. Lopullinen työnkuva muokkautuu osin myös harjoittelijan omien kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Toivomme, että opintosi sisältävät viestintää. Olet työhön reippaasti tarttuva ja avoin persoona sekä nautit tiimityöskentelystä. Erinomaiset kirjoitus- ja asiakaspalvelutaidot ovat välttämättömät.

Harjoittelun kesto on noin viisi kuukautta, ja se ajoittuu tammikuun ja kesäkuun välille. Aloituspäivä päätetään yhdessä harjoittelijan kanssa.

Kolme syytä viettää kevät Kasarmikadulla:

VERKOSTO

Tutustut alan johtaviin ammattilaisiin, tuleviin pomoihisi, kollegoihisi ja työpaikkoihisi. Keväällä järjestetään noin 40 koulutus- ja verkostoitumistapahtumaa sekä ProComin vuoden suurin tapahtuma ProCom-päivä. Pääset suunnittelemaan tapahtumia, viemään omia ideoitasi käytäntöön, kuulemaan asiantuntijoita ja tapaamaan viestinnän ammattilaisia. Kohtaamisten kautta ammatti-identiteettisi saattaa kirkastua.

VIESTINTÄKENTTÄ TUTUKSI

ProCom on viestinnän alan aitiopaikka. Näet jäsenten kautta, keitä viestijät ovat ja mitä he tekevät. Kuulet myös aina ensimmäisenä alan uusimmat käänteet ja kuumimmat spekulaatiot.

OPPIMISMYÖNTEINEN TYÖYHTEISÖ

ProComilla pääset työntämään kätesi saveen. Ei ole väliä, kiinnostavatko sinua videot, tutkivat jutut tai koodaaminen, pääset toteuttamaan lennokkaitakin ideoitasi. Jos sinulla ei vielä ole timanttisia vahvuuksia, on hyvin todennäköistä, että löydät niitä itsestäsi kevään aikana.

Et saa vain yhtä mentoria vaan peräti neljä! Et ole muille procomilaisille harjoittelija, vaan kollega, jota kannustetaan osallistumaan ideointiin ja yhdessä tekemiseen. Pieni, mutta tehokas porukka toimistolla on päiviesi piristys ja oppimisesi vankka tuki!

Haku: Toimita hakemus ja CV ke 7.11. mennessä viestintäpäällikkö Pinjalle: pinja.kallis@procom.fi. Kerro hakemuksessasi, miksi ProCom kiinnostaa sinua, mitkä ovat viestinnälliset vahvuutesi ja missä toivoisit kehittyväsi. Haastattelut pidetään viikolla 48.

Palkka: 1200 euroa / kk + lounasetu

Katso syksyn 2017 harjoittelijamme Tessan tunnelmia alla olevasta videosta!

Viestinnän asiantuntija, Helsingin seurakuntayhtymä

Helsingin seurakuntayhtymä on osa Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa – Kirkko Helsingissä. Toimimme ihmistä varten, uskon, rakkauden ja ympäristön puolesta. Sitoudumme arvojemme toteuttamiseen kaikessa toiminnassamme: pyhän kunnioittamiseen, vastuullisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja totuudellisuuteen.

Helsingin seurakuntayhtymä koostuu 18 suomenkielisestä ja 3 ruotsinkielisestä seurakunnasta sekä yhtymän yhteisistä palveluyksiköistä. Työntekijöitä on noin 1200.

Haluatko viestiä hyvän puolesta? Neljä itähelsinkiläistä seurakuntaa etsii

VIESTINNÄN ASIANTUNTIJAA

pilotti- ja kehityshankkeeseen 1/2019–4/2020.

Itä-Helsinkiin rekrytoitava viestinnän asiantuntija, ns. alueviestijä suunnittelee ja toteuttaa ulkoista ja sisäistä viestintää Herttoniemen, Mikaelin, Vartiokylän ja Vuosaaren seurakunnissa. Tehtäviin kuuluu muun muassa sisällöntuotantoa verkkosivuille, sosiaaliseen mediaan ja intraan, juttujen ideointia ja tuotannon koordinointia eri medioihin, mediatiedotteiden ja mainosten tekemistä, tapahtumatiedottamista, mediaseurantaa ja seurakuntien työntekijöiden sparrausta. Alueviestijä kuuluu organisatorisesti yhtymän viestintätiimiin Seurakuntien talossa Kalliossa, mutta pääosan työstään hän tekee neljän seurakunnan toimipisteissä eri puolilla Itä-Helsinkiä.

Alueviestijän tehtävä on toimintakulttuurin muutosta edistävä pilottihanke. Suomenkielisissä seurakunnissa tällaista yhteistä viestintäresurssia ei ole vielä ollut, joten osa työtehtävistä ja työnkuvasta pystytään määrittelemään vasta pilotin kuluessa. Tehtävä on määräaikainen, 1.1.2019–30.4.2020, ja siinä on 4 kk koeaika.

Edellytämme

 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai muuten hankittua riittävää ammattipätevyyttä
 • sosiaalisen median ja verkkoviestinnän osaamista
 • vahvaa sisällöntuotannon kokemusta
 • helsinkiläisen elämäntavan tuntemusta
 • yhteistyökykyä sekä kommunikoivaa ja kehittävää tapaa työskennellä
 • suomea äidinkielenä sekä sujuvaa suullista ja kirjallista ilmaisua
 • että tehtävään valittava on Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen.

Eduksi lasketaan myös

 • visuaaliset taidot ja taitto-ohjelmaosaaminen
 • markkinointiviestinnän/sisältömarkkinoinnin osaaminen
 • kirkon tuntemus
 • ruotsin kielen taito.

Peruspalkka on 3250 €/kk, minkä lisäksi voidaan maksaa korkeintaan 15 prosentin kokemuslisää kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Sähköiset hakemukset tulee toimittaa KirkkoHR-järjestelmän kautta ke 31.10. klo 16 mennessä: https://rekry.evl.fi/rekry2/#/job/13540?portal=rekry2

Hakijat arvioidaan ja valinnat haastatteluihin tehdään sähköisellä lomakkeella annettujen tietojen perusteella, vaikka hakemukseen voi lisätä liitteitä. Haastattelut pyritään järjestämään viikolla 46.

Lisätietoja antaa viestintäpäällikkö Kimmo Holappa ti 23.10. klo 13–14, ke 24.10. klo 15–16 ja pe 26.10. klo 10–11, p. 09 2340 2232.

Viestinnän työ on toisaalta itsessään kirkon tehtävän toteuttamista, toisaalta seurakuntien, yhtymän yhteisten yksiköiden ja johdon työn tukemista. Julkinen viestintä palvelee helsinkiläisiä, tiedotusvälineitä, erilaisia yhteisöjä ja sidosryhmiä. Sisäinen viestintä palvelee seurakuntien ja seurakuntayhtymän henkilöstöä sekä luottamushenkilöitä. Sosiaalinen media on viestintää ja elämistä helsinkiläisen arjessa ja juhlassa, osana yhteisöä. Alueviestijä toteuttaa työssään näitä tehtäviä Itä-Helsingissä.

Pyrimme reippaaseen ja rohkeaan, vuoropuheluun kannustavaan, monipuoliseen ja avarasti kansankirkollista viestintään. Käytämme kieltä ja tyyliä, joka on ymmärrettävää nykypäivässä ja helsinkiläisessä ympäristössä.