Me viestintäammattilaiset olemme julkisuuskenttien moniottelijoita ja muutoshallinnan mestareita. Tuotamme ketterää viestintää globaaleina verkostoina monimutkaistuvassa ympäristössä.  Otamme haltuun uusia medioita ja työkaluja. Innostamme ja valmennamme yhteisöjä aktiiviseen dialogiin.

Samalla olemme keskellä työelämän voimakasta muutosta. Ydinasioiksi ovat nousseet arvot, etiikka ja yhteisöllisyys. Ihmiskeskeinen, vastuullinen ja osallistava johtaminen. Henkilöstön monimuotoisuus ja -kulttuurisuus. Yrittäjämäinen toimintatapa.

Miten kasvamme uusiin haasteisiin?

Hienoja rooleja,  tavoitteita ja teemoja! Entä mikä on se kasvustrategia, joka auttaa meitä viestintäammattilaisina kasvamaan uusiin haasteisiin ja saavuttamaan uudet tavoitteet? Ja samalla pysymään eheinä ihmisinä. Niin, että suuntamme tuntuu oikealta ja vakaalta, niin että elämämme on tasapainossa ja niin, että saamme jotain merkityksellistä aikaan joka päivä?

Millä tavalla coaching voi auttaa meitä onnistumaan eri rooleissamme: asiantuntijoina, projektivetäjinä, vaikuttajina, esimiehinä, johtoryhmän jäseninä? Niin kuin valmennus auttaa urheilijoita?

Coaching on tehokas menetelmä, joka tukee ammatillista ja henkilökohtaista kehittymistä valmennettavan omien vahvuuksien pohjalta sekä hänen kehitystarpeisiinsa ja tilanteeseensa joustavasti räätälöitynä. Coaching on jokaisen ulottuvilla, joka on valmis pohtimaan omaa elämäntehtäväänsä ja vahvuuksiaan ja asettamaan itselleen kehitystavoitteita. Muuttamaan haitallisia uskomuksiaan ja tapojaan. Hankkimaan uusia tietoja ja taitoja.  Raivaamaan esteitä  kehityspolultaan.

Millaisiin tilanteisiin coachaus sopii?

Pohjois-Euroopan johtava silmälääkevalmistaja Santen on hyödyntänyt coachausta esimiesten kehittämisen tukena jo vuosia.

– Valmennettavien mukaan parasta on se, että he saavat luvan ja ajan kanssa syväluodata ja havainnoida motivaatiotaan, vahvuuksiaan, osaamistaan ja toimintaansa ammattilaisen avustuksella, kertoo Ritva Hakkarainen, Manager, HRD & Internal Communications.

– Esimiehet pitävät coachausta erityisen vaikuttavana menetelmänä sen henkilökohtaisuuden ansiosta. Keskusteluissa kannustetaan pysähtymään isojen ja tärkeiden kysymysten äärelle, ajattelemaan asioita uusista näkökulmista ja astumaan mukavuusalueen ulkopuolelle. Samalla voidaan turvallisesti kyseenalaistaa niin omia kuin organisaation toimintatapoja. Jos ongelmia on, ne saadaan asetettua oikeaan kokoluokkaan.

– Suosittelen coachingia esimiestyön tukemiseen ja tilanteisiin, joissa halutaan  valmistautua organisaatiomuutoksiin, saada uutta näkökulmaa vanhaan työhön, nähdä “metsää puilta” ja hahmottaa uuteen työrooliin liittyvää kokonaisuutta.

Miten voimme itse hyödyntää valmentavaa otetta?

Entä voimmeko me itse hyödyntää valmentavaa työskentelytapaa? Kun haluamme esimiehenä tukea tiimiämme? Kun koulutamme johdolle, esimiehille ja avainhenkilöille vastuullisuus-, kriisi- ja  johtamisviestintää, tai esiintymistaitoja ja mediasuhteiden hallintaa?  Kun valmennamme yhdessä HR:n kanssa kanssa henkilöstölle työyhteisö-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja?

Kyllä voimme, ja samalla edistämme hyvää johtamis- ja keskustelukulttuuria.

Lisää artikkeleita tältä kirjoittajalta:

Kirjoittajan arkisto

Avainsanat: , , , , , ,

Valmentaja, viestijä, yrittäjä. ProCom ry:n Valmentajajaoksen perustaja ja ICF Coach ACC. Erikoisalat: Ammatillinen profiili, verkosto, viestintä ja vuorovaikutus sekä brändin ja maineen rakentaminen. LinkedIn-verkottumispalvelun käyttö ammatillisen kehittymisen työkaluna ja yhteisön strategisten tavoitteiden tukena. Everything DiSC. Vahva monikanavainen yritys- ja markkinointiviestinnän kokemus: IBM, Promotiva, Metsä Group. Motto: Dies Diem Docet.

Yhteistyökumppanit

Gonin/Creative

KIRJOITA VASTAUS AIHEESEEN

Sinun täytyy olla kirjautunut sisään kommentoidaksesi