Työ muuttuu digitalisaation myötä, ja toimialojen sekä työn merkityksellisyydestä on tullut entistä tärkeämpää. Samaan aikaan kilpailu tulevaisuuden osaajista kiristyy. Ollakseen houkutteleva ja mielekäs työpaikka, organisaatioiden on profiloiduttava ja toimittava arvopohjaisesti sekä viestittävä aktiivisesti arvojensa kautta.

Työelämän voimakas muutos on tosiasia. Digitalisaatio, automaatio, robotiikka, tekoäly ja muu teknologinen kehitys muuttavat monin tavoin sitä kuka, miten ja missä työtä tehdään. Jo nyt monia työtehtäviä voi hoitaa teknologian avulla paikasta riippumatta. Tulevaisuudessa on ammatteja, joita emme vielä tunne. Vähintään yhtä suuri murros liittyy siihen, miksi työtä tehdään – millainen merkitys ja millaisia vaikutuksia työllä on. Merkityksellisyyden näkökulmasta onkin tärkeää, miten yritykset toteuttavat vastuullisuutta ja myös viestivät siitä.

Lähes 60 prosenttia kuluttajista tekee ostopäätöksen tai boikotoi brändejä sen pohjalta, millainen kanta niillä on yhteiskunnallisesti tärkeisiin aiheisiin.

Vastuullinen yritys käy jatkuvaa dialogia eri sidosryhmien odotuksista, niin henkilöstön, asiakkaiden kuin sijoittajienkin kanssa. Edelmanin globaalissa Earned Brand 2017 -selvityksessä todetaan, että lähes 60 prosenttia kuluttajista tekee ostopäätöksen tai boikotoi brändejä sen pohjalta, millainen kanta niillä on yhteiskunnallisesti tärkeisiin aiheisiin. Sillä miten yritys asemoi itsensä suhteessa tärkeisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, on siis suuri merkitys. Yksi esimerkki rohkeasta kantaaottavuudesta on Finlayson, joka on yrityksenä asemoinut itsensä selkeästi valittujen vastuullisuusteemojen suhteen, hyödyntäen myös linjakasta ja selkeää viestintää. Organisaatioilta odotetaankin uudenlaista läpinäkyvyyttä: positiivisten asioiden lisäksi myös kielteisistä asioista täytyy olla valmis keskustelemaan julkisesti.

Vastuullisuuden tulee näkyä kaikessa toiminnassa – päälleliimatulla ei pärjää

Yhteiskunnallisten normien ja odotusten lisäksi vastuullisuus on aina tiiviisti yhteydessä yrityksen toiminnan luonteeseen ja sen sidosryhmäverkostoon. Meillä Tiedolla tavoitteena on kehittää jatkuvasti rooliamme aktiivisena yhteiskunnallisena toimijana. Uskomme teknologian ja digitalisaation vahvaan rooliin kestävän kehityksen edistäjänä. Oman työmme vastuullisuuteen panostamisen lisäksi toiminnallamme on merkitystä myös laajemmin: asiakasyhteistyön kautta vaikutamme laajasti pohjoismaisten yhteiskuntien kehitykseen. Uusien teknologioiden ja ratkaisujen kautta autamme myös asiakkaitamme kehittämään oman toimintansa vastuullisuutta – esimerkiksi automaatio auttaa vähentämään energian- ja paperinkulutusta. Monimutkaisten logistiikkaketjujen optimoinnin ansiosta positiiviset vaikutukset moninkertaistuvat.

Haluamme olla rakentamassa entistä demokraattisempaa ja toimivampaa yhteiskuntaa ja arkea – arvoa luovien, elämää helpottavien, käyttäjäystävällisten ja tietoturvallisten digitaalisten palveluiden avulla. Hyvänä esimerkkinä lähitulevaisuuden dataa ja teknologiaa hyödyntävistä uuden ajan palveluista on oman terveyden seuraaminen ja sairauksien ennaltaehkäiseminen.

Merkityksellinen työ vetää puoleensa ja ankkuroi osaajat

Tulevaisuuden osaajat arvostavat merkityksellistä työtä. Universumin opiskelijoille toteuttamassa Suomen Ihanteellisimmat Työnantajat 2017 -tutkimuksessa havaittiin, että työn tarkoitukselle omistautuminen ja työn suuremman merkityksen tunteminen koettiin yhdeksi tärkeimmistä asioista oman uran kannalta. Tulevaisuuden osaajille on entistä tärkeämpää miksi työtä tehdään. Yritysvastuuverkosto FIBSin yritysvastuututkimuksen mukaan työtyytyväisyys ja työhyvinvointi ovat puolestaan tärkeimpiä keinoja seurata vastuullisuustavoitteiden täyttymistä.

Yrityksillä ja niiden tekemillä valinnoilla – tai niiden tekemättä jättämisellä – on kasvava vaikutus meidän kaikkien elämään.

Yritysvastuussa konkreettiset teot ovat keskiössä, mutta olennaista on myös viestiä niistä systemaattisesti ja rohkeastikin. Tunnustan, että tässä meillä Tiedollakin on vielä tekemistä, mutta olemme tarttuneet tuumasta toimeen ja kehitämme aktiivisuuttamme järjestelmällisesti. Esimerkiksi, osana Suomen 100-vuotisjuhlavuotta, näimme huutavan tarpeen puhua tulevaisuuden työelämästä ja osallistaa nuoria vahvasti tähän keskusteluun. Aloitteestamme ja juhlavuoden lukuisista aktiviteeteistamme yhdessä nuorten kanssa voit lukea lisää täältä.

Uskon, että yrityksen tarkoituksen kirkastaminen rakentaa entistä kestävämpää pohjaa liiketoiminnalle – siitä kumpuavat teot ja viestintä aitoudessaan ja merkityksellisyydessään tiivistävät luontaisesti sidosryhmäyhteistyötä sekä vetävät puoleensa parhaita osaajia. Yrityksillä ja niiden tekemillä valinnoilla – tai niiden tekemättä jättämisellä – on kasvava vaikutus meidän kaikkien elämään.

Lisää artikkeleita tältä kirjoittajalta:

Kirjoittajan arkisto

Avainsanat: , , ,

Kia Haring on Tiedon viestintäjohtaja. Hän johtaa Tiedon ulkoista ja sisäistä viestintää sekä vahvistaa Tiedon brändiä tärkeimpien sidosryhmien parissa. Hänet löytää Twitteristä (https://twitter.com/kiaharing) sekä LinkedInistä (https://www.linkedin.com/in/kiaharing).

Yhteistyökumppanit

Gonin/Creative

KIRJOITA VASTAUS AIHEESEEN

Sinun täytyy olla kirjautunut sisään kommentoidaksesi