Erilaisuus on raskasta

Psykologinen turvallisuus ei tarkoita, että kaikilla olisi koko ajan kivaa tai ettei mikään uhkaisi tiimin olemassaoloa.
Se tarkoittaa, että ihmiset uskaltavat epäröimättä ottaa riskejä ryhmässä.

Kirjoittaja: Elina Yrjölä

Hyvä viestintä, parempi viestintäkulttuuri

Vaikka viestinnän eettisen itsesäätelyn merkitys organisaatiotasolla kasvaa, mikään ei voi korvata jokaisen toimijan omaa eettistä harkintaa. Esittelemme filosofisen etiikan ja tietoteorian käsitteitä, jotka auttavat ammattimaista viestijää oman toimintansa eettisessä arvioinnissa. Tarkastelemme myös viestintäkulttuuria etiikan näkökulmasta.

Kirjoittaja: Elisa Juholin & Henrik Rydenfelt