Superviestijä - mikä se on ja miten sellaiseksi tullaan?

Luin juttua superkoodareista, noista halutuista yksilöistä, jotka koodaamisen lisäksi ymmärtävät yrityksien toimintaa ja osaavat vielä kehittää näiden liiketoimintaakin. Ryhdyin pohtimaan samaa viestijän näkökulmasta: millainen on superviestijä ja miten sellaiseksi tullaan?

Kirjoittaja: Pia Rusanen

Hyvä viestintä, parempi viestintäkulttuuri

Vaikka viestinnän eettisen itsesäätelyn merkitys organisaatiotasolla kasvaa, mikään ei voi korvata jokaisen toimijan omaa eettistä harkintaa. Esittelemme filosofisen etiikan ja tietoteorian käsitteitä, jotka auttavat ammattimaista viestijää oman toimintansa eettisessä arvioinnissa. Tarkastelemme myös viestintäkulttuuria etiikan näkökulmasta.

Kirjoittaja: Elisa Juholin & Henrik Rydenfelt