Visuaalinen viestintä: mistä lähteä liikkeelle?

Visuaalinen viestintä on aiheena monelle möhkäle: iso kokonaisuus, joka pitää sisällään paljon osa-alueita (valokuvat, grafiikka, infograafit, tiedon visualisointi, videot, kuvitukset, piirrokset, fontit, visuaalinen brändi-ilme ja niin edelleen).

Kirjoittaja: Liina Nelimarkka

Hyvä viestintä, parempi viestintäkulttuuri

Vaikka viestinnän eettisen itsesäätelyn merkitys organisaatiotasolla kasvaa, mikään ei voi korvata jokaisen toimijan omaa eettistä harkintaa. Esittelemme filosofisen etiikan ja tietoteorian käsitteitä, jotka auttavat ammattimaista viestijää oman toimintansa eettisessä arvioinnissa. Tarkastelemme myös viestintäkulttuuria etiikan näkökulmasta.

Kirjoittaja: Elisa Juholin & Henrik Rydenfelt