Millaiseen tietoon luotat, viestinnän ammattilainen?

Tiedosta ja tiedon hallinnasta on tullut avaintekijä organisaatioiden menestymiselle ja hyvinvoinnille. Organisaatioissa voi esimerkiksi vallita samanaikaisesti tietoähky ja tiedon puute. Tiedon määrä ei korreloi automaattisesti sen luotettavuuden tai hyödyllisyyden kanssa. Voimme tehdä organisaation tavoitteiden kannalta hyviä päätöksiä vain riittävän ja luotettavan tiedon pohjalta. Tällöin kysymykseksi nousee, miten etsimme, arvioimme ja hyödynnämme tietoa.

Kirjoittaja: Anne Laajalahti, Marko Siitonen ja Päivi Tampere

Kirjoittaja: Elina Mattila-Niemi

9.4.

Kirjoittaja: Aino Pajukangas

7.4.

Kirjoittaja: Janne Seppänen

2.3.

Viestintätoiminnon haasteet, kehityskohteet ja ilot vuonna 2021

Vuonna 2021 työ sen eteen jatkuu, että viestintä nähtäisiin organisaatiossa strategisena toimintona, ”eikä minään palveluiden tilaustoimistona”, erästä viestintäjohtajaa siteeraten. Viestijöiden itsensä tulee pitää kirkkaana mielessään organisaation tavoitteet ja fokusoida niiden saavuttamista tukevaan tekemiseen. Nämä nousivat yleisimmin mainituiksi viestintätoiminnon haasteiksi, kun…

Kirjoittaja: Päivi Alakuijala

Tapahtuma

Ei tulevia tapahtumia tällä hetkellä.