STRATEGINEN KUMPPANUUS SYNTYY JATKUVASSA DIALOGISSA

Viestintä on olennainen osa valtioneuvoston johtamista. Siksi viestintätoiminnon on oltava sekä hallituksen että kaikkien ministeriöiden muodostaman valtioneuvoston strateginen kumppani. Valtioneuvostossa työskentelee lähes 5000 henkilöä, joista toista sataa viestinnän ammattilaisia. Valtioneuvoston viestinnän tehtävänä on toisaalta avoimuuden edistäminen sekä vuorovaikutuksen lisääminen kansalaisten ja sidosryhmien kanssa, ja toisaalta – muun valtioneuvoston virkakunnan tavoin – edistää hallitusohjelman toteutumista. Poliittisessa toimintaympäristössä näiden tavoitteiden välillä on joskus jännitteitä ja on selvää, että hallitus haluaa viestinnässään korostaa politiikkansa myönteisiä vaikutuksia. Virkamiesviestinnän pitää kuitenkin aina noudattaa valtionhallinnon viestintäsuositusta, jonka mukaan viestinnän tulee olla avointa, luotettavaa, tasapuolista, ymmärrettävää, vuorovaikutteista ja palveluhenkistä.

Kirjoittaja: LIINU LEHTO JA JUSSI SALMI

Kirjoittaja: Sari Kuvaja

21.3.

Kirjoittaja: Olli-Juhani Piri

14.3.

Kirjoittaja: Katja Alaja

7.3.

Kirjoittaja: Susanna Mikander

26.2.

Kirjoittaja: Mari Saarteinen

21.2.

ONKO VIESTINTÄKONSULTTI HAASKALINTU VAI PELASTAVA ENKELI?

Viestintäkonsulteista maalataan helposti kuva pelkkää taloudellista hyötyä jahtaavina myyntimiehinä. Miten pääsemme irti opportunistin leimasta?Typistetäänkö viestinnän asiantuntijoiden rooli Suomessa yksipuolisesti kriisitilanteiden palkkasotureiksi? Mitä tämä tarkoittaa meille viestintäyrittäjinä tai -alana?

Kirjoittaja: Heini Hirvonen

Tapahtuma

Ei tulevia tapahtumia tällä hetkellä.