STRATEGISUUS RAKENTAA VIESTINTÄKULTTUURIN – PIKAVOITTOJA EI OLE

Uusi viestintäjohtaja saa usein ensimmäiseksi tehtäväkseen laittaa organisaation julkisuuskuvan kuntoon. Oletuksena on, että se tapahtuu tehostamalla mediasuhteita. Hyviä tuloksia ei kuitenkaan saada aikaiseksi panostamalla ensimmäiseksi vain ulkoiseen viestintään. Viestintäkulttuuria ei rakenneta mediasuhteilla. Suurin työ tehdään organisaation sisällä.

Viestintäkulttuurin muuttamisen tavoitteena tulisi olla, että organisaation tekemisen ja sen julkisuuskuvan välille voidaan piirtää yhtäsuuruusmerkki. Viestinnällisen ja viestintämyönteisen organisaation rakentaminen vaatii aikaa ja henkilökunnan osallistamista. Tavoitteena tulee olla johtamisviestintä, jonka myötä viesti valuu yhtenäisenä läpi organisaation, vilkas sisäinen keskustelukulttuuri sekä vahva ymmärrys siitä, että jokainen asiantuntija on viestijä ja vastaa omalta osaltaan niin sisäisestä kuin ulkoisesta viestintäpalastaan.

Kirjoittaja: Liinu Lehto

Kirjoittaja: Eveliina Linna

15.11.

Kirjoittaja: MARJO BLOMBERG

9.11.

Kirjoittaja: KRISTIINA YLIKUNNARI

7.11.

Kirjoittaja: KATRI RIEKKINEN

30.10.

MITÄ JÄTETÄÄN TEKEMÄTTÄ?

”Mitä jätetään tekemättä” on ollut mantrani jo joidenkin vuosien ajan. Miksi? Viestijät ovat kamppailleet pääsystä liiketoimintojen johtoryhmiin ja pyrkineet osoittamaan viestinnän strategisen merkityksen. Kovan työn tuloksena ovet kulmahuoneeseen ovat (joissain organisaatioissa) auenneet ja viestijät ovat vihdoin päässeet mukaan strategisiin hankkeisiin.

Enää ei olla tiedottajia, vaan viestinnän ammattilaisia. Viestintä on vuorovaikutusta ja vaikuttamista. Viestintäpäällikkö tekee läheistä yhteistyötä liiketoimintajohdon kanssa ja nappaa johtoryhmäkeskusteluissa aikaisessa vaiheessa kiinni aihioista, joiden ympärille pitäisi rakentaa viestintäsuunnitelma. Viestijä paitsi suunnittelee ja toteuttaa laajojen strategisten hankkeiden viestinnän, myös valmentaa johdon, esimiehet ja asiantuntijat keskustelemaan alan puheenaiheista niin perinteisessä mediassa kuin sosiaalisen median kanavissa. Upeaa, vai mitä? Suorastaan viestijän dream come true!

Kirjoittaja: JENNI VUORIO