Mitä on moderni edunvalvonta?

Viestinnän pirstaloituminen muuttaa myös sitä, mistä politiikka saa sytykkeensä. Globaali talous tihenevine alustoineen erkaantuu entisestään kansallisesta päätöksenteosta. Samaan aikaan puolueiden tuntuu olevan aiempaa vaikeampaa saada kansan mandaattia yhteiskunnallisten muutosten tekemiselle. Macronit ja trumpit eivät ole perinteisen puoluekoneiston kasvatteja.

Tämä kehityskulku vaikuttaa myös siihen, miten päätökset syntyvät ja miten niihin vaikutetaan. Millaista on moderni edunvalvonta? Mikä yhteiskuntasuhteiden hoidossa on muuttunut ja mikä ei?

Kirjoittaja: Anna-Mari Vimpari

Kirjoittaja: Jenni Kääriäinen

11.6.

Kirjoittaja: LEENA RANTASALO

27.4.

Kirjoittaja: VAPPU AURA

24.5.

Kirjoittaja: Elina Melgin ja Hannu Nieminen

21.5.

Kirjoittaja: ANNE KALLIOMÄKI

16.5.

ORGANISAATIOIDEN SISÄISEN SOSIAALISEN MEDIAN ANALYTIIKKA JA MITTAAMINEN

Organisaatiot ovat viime vuosina investoineet merkittäviä summia uusien sosiaalisten intranet-järjestelmien ja sisäisen sosiaalisen median käyttöönottoon. Sisäisen sosiaalisen median, kuten Yammerin ja Google+ for work -verkostosivustojen ja työkalujen on arveltu olevan kasvava investointikohde organisaatioissa myös tulevaisuudessa (Mann, Drakos & Gotta, 2014). Näistä järjestelmistä saatavan hyödyn ja tuloksellisuuden mittaaminen on kuitenkin vaikeaa.

Kirjoittaja: ANU SIVUNEN