Käsitteet menevät aina sekaisin… Miten fasilitointi eroaa esimerkiksi coachauksesta tai mentoroinnista?

Kari Kukkola_Kuva Ossi KajasFasilitoinnilla helpotetaan ryhmätyöskentelyä. Fasilitaattori työskentelee ryhmien kanssa, kun taas mentoroinnissa on kyse yksilön ohjaamisesta.

Toiseksi fasilitaattori ei puutu työskentelyn sisältöön eikä esimerkiksi suosittele ratkaisuja ongelmiin. Coachit puolestaan valmentavat sekä yksilöitä että ryhmiä. Muuten työtavat ja roolit ovat lähestyneet toisiaan viime vuosina. Coach ehkä kyseenalaistaa ja haastaa ryhmän ideoita fasilitaattoria herkemmin.

Millainen on unelmien fasilitaattori?

Ammattitaitoinen fasilitaattori hallitsee ryhmätyön tekniikat, osaa luoda sopivan tunnelman yhteiselle työskentelylle sekä auttaa ryhmää saavuttamaan asetetut tavoitteet. Lisäksi fasilitaattori omaa ryhmänlukutaidon. Fasilitaattori saa kaikki innostumaan työskentelystä, jolloin syntyy laadukasta dialogia.

Taitava fasilitaattori tekee kaiken ikään kuin puolihuolimattomasti, ilman
suuren gurun elkeitä. Vähän niin kuin jalkapallossa – mitä parempi tuomari sitä vähemmän häntä huomaa pelin aikana.

Miten viestinnän ammattilainen ja hänen organisaationsa hyötyvät fasilitointitaitojen kehittämisestä?

Kokousten vetäjät hyötyvät fasilitointitaidoista: kokouksista tulee energisempiä, tuloksellisempia ja vetäjän oma työmäärä vähenee, kun vastuunkantajia saadaan enemmän.

Toisekseen fasilitointi on tärkeää juuri viestintätilanteissa. Miten yrityksen strategiapäivistä saadaan parempia? Viestin sisäistämiseen ja analysointiin ei varata riittävästi aikaa ja resursseja. Fasilitoinnin tekniikat ratkaisevat tämän ongelman, oli sitten kyseessä kymmenen tai 500 hengen tilaisuus. Myös muutosviestintää voidaan tukea fasilitoimalla, jolloin ihmiset ymmärtävät paremmin mikä muuttuu, miksi muuttuu ja mitä uudessa tilanteessa ihmisiltä odotetaan.

Fasilitoivassa organisaatiossa saadaan paremmin hiljainen tieto yhteiseen käyttöön ja ihmiset kokevat, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa. Työtyytyväisyys paranee. Yksi yleisimmistä tyytymättömyyden aiheista ovat viikkokokoukset. Niihin voisi helposti tuoda fasilitointia, jolloin kaikkien ääni pääsisi kuuluviin.

 

Sosiaalipsykologi Kari Kukkola toimii ammattifasilitaattorina, työnohjaajana ja coachina Grape People Oy:ssä. Hän valmentaa johtajia, erityisesti muutos- ja strategiajohtamista ja fasilitointitaitoja. Hän myös konsultoi yrityksiä muutoksen jalkautuksessa, strategiatyössä, monimutkaisissa tilanteiden selkeyttämisessä sekä ristiriitojen hallinnassa.

 

Info! Fasilitointitaitoja viestinnän ammattilaisille -koulutus 28.4.2016

ProCom järjestää yhdessä Grape Peoplen kanssa aiheesta koulutuksen keväällä 2016. Katso lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet >>

 

Avainsanat: ,

Tämä tili on kehittäjätiimin käyttämä.

Yhteistyökumppanit

Gonin/Creative

KIRJOITA VASTAUS AIHEESEEN

Sinun täytyy olla kirjautunut sisään kommentoidaksesi