Alkaako strategian jalkauttaminen silloin, kun johto on saanut konsulttien kanssa määriteltyä uuden vision ja päivitettyä arvot? Muutosta tuottaakseen strategiaviestinnän olisi oltava tässä vaiheessa jo vauhdissa, ja henkilöstön vahvasti mukana. Strategiatarina on keino merkityksellistää yhteistä suuntaa, mutta myös saada viestinnän jalka ajoissa kulmahuoneen ovenväliin.

Nopeasti muuttuvassa, epävarmassa ja yhä monimutkaisemmassa ajassa strategian merkitys yhteisen suunnan ja päämäärän selkeyttäjänä vain korostuu. Samalla korostuu strategiaviestinnän kyky kuvata tavoiteltu tulevaisuus ja viitoittaa tietä.

Jotta ihmiset pystyvät toimimaan strategian mukaisesti, heidän on ymmärrettävä, miksi valinnat on tehty, mitä niillä tavoitellaan ja miten niitä voi edistää. Tässä strategiatarina ja sen pitkäjänteinen kertominen osana arkiviestintää on osoittautunut erittäin tehokkaaksi.

Olennaista on tarinan tekeminen yhdessä henkilöstön kanssa.

 

Strategiatarina merkityksellistää muutoksen

Moni hyväkin strategia on kariutunut sitoutumisen puutteeseen ja siihen, ettei onnistumisen edellyttämiä muutoksia toteuteta. Tapana on syyttää muutosvastarintaa, mutta uusimpien johtamistutkimusten mukaan nihkeyden taustalta paljastuu useimmiten huomioimatta jääneitä muutokseen luonnollisesti liittyviä epävarmuuden tunteita.

Strategiatarinan voima on sen mahdollisuudessa rakentaa tarinankerronnan keinoin turvallista siltaa tästä hetkestä uuteen tavoiteltuun tulevaisuuteen. Tarina huomioi henkilöstön kokemukset ja auttaa näkemään sekä muutoksen merkityksen että jokaisen oman roolin muuttuneessa arjessa.

Hyvä strategiatarina motivoi toimimaan vastaamalla jarrua pohjassa pitäviin epäilyihin kuten:

  • Miksi meidän kannattaisi tavoitella juuri tätä, miksi tarpeen muuttaa mitään?
  • Miten strategia vastaa muutoksen tarpeeseen ja auttaa meitä?
  • Mitä muutos tarkoittaa minulle, mitä saan siitä ja mitä voin tehdä?

 

Osallistuminen tekee tarinasta oman

Strategian ja tarinan työstäminen yhdessä on jo itsessään juurruttanut visiota. Olemmekin alkaneet elää visiota todeksi jo nyt!” Olen saanut kuulla useita vastaavia innostuneita huomioita johtoryhmiltä, joiden kanssa strategiaa on lähetty viestimään osallistaen henkilöstö mukaan käsikirjoittamaan jo ensimmäistä tarinankerronnan pohjan rakentavaa mastertarinaa.

Osallistamisen ydin on ihmisen syvissä inhimillisissä tarpeissa voida vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja kokea olevansa tärkeä osa yhteisöään. Kun henkilöstö saa olla luomassa tulevaisuuden suunnitelmia sekä saa näkökulmansa esiin ja itsensä mukaan, tavoitteen edellyttämät muutokset alkavat tuntua tarpeellisilta ja jopa inspiroivilta.

Parhaimmillaan yhdessä tehtävä strategiatarina maalaa visiosta etäisen korulauseen sijaan innostavalta ja merkitykselliseltä tuntuvan yhteisen mahdollisuuksien maailman. Osallisuuden kokemuksen myötä ihminen ei koe enää olevansa vain pelinappula kannattavan kasvun pelissä, vaan tärkeä osa jotain suurempaa, myös itselleen arvokasta.

Itse uskon, että strategiatarina ja sitä juurruttava strateginen tarinankerronta on myös meille viestijöille mahtava tulevaisuuden työkalu osoittaa viestinnän todellinen voima muutoksen toimeenpanijana. Millaisia kokemuksia sinulla on strategiaviestinnän mahdollisuuksista?

 

Kiinnostaako kuulla lisää strategiatarinasta viestinnän työkaluna?

Valorian Kati Keronen alustaa aiheesta ProComin Tampereen aluejaoksen tapaamisessa 30.10.2020, lue lisää täällä.

Lisää artikkeleita tältä kirjoittajalta:

Kirjoittajan arkisto

Ella on ihmisymmärryksen ja voimauttavan viestinnän puolesta puhuva strategisen viestinnän asiantuntija, joka Valoriassa sparraa ja auttaa organisaatioita menestymään työelämän murroksessa ja tulevalla ihmisyyden ajalla.

Yhteistyökumppanit

Gonin/Creative

KIRJOITA VASTAUS AIHEESEEN

Sinun täytyy olla kirjautunut sisään kommentoidaksesi